8/3 Phụ Nữ

Mau cười rồi cũng thật dễ khóc

Phụ nữ đa phần là thế đấy !

Thương thương, nhớ nhớ, nhớ rồi thương

Yêu yêu, ghét ghét, ghét rồi yêu

Dịu dàng, mềm mỏng, công dung hạnh

Đồng thân phụ nữ chung đường lối

Thánh hoá cuộc đời vững bước đi

TIN MỪNG toả sáng cùng chí hướng

Nhiệt huyết hăng say sống TIN MỪNG

Buồn buồn, vui vui, mình vẫn sống

Lạc quan yêu đời, đời sẽ yêu

Mừng ngày Phụ Nữ, bình an chúc .

BCT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *