Anh Cả của tôi

‘Người ta báo cho Người biết : “Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, muốn gặp Thầy.” Người đáp lại : “Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành.”’ (Lc: 8, 20-21).

 

    Tôi gọi Thiên Chúa là Cha

Bởi Ngài là Đấng sinh ra muôn loài

    Nghìn năm đá vẫn u hoài

Còn tôi hạnh phúc được Ngài là Cha

    Những ngày giông bão bôn ba

Thân tôi như thể cánh hoa rũ tàn

    Bao phen dòng lệ chảy tràn

Cho tôi thấu hiểu nồng nàn tình Cha

    Tình Cha qua tiếng thiết tha

Qua bàn tay ấm, bao là người thương

    Tình Cha trải một Con đường

Cho tôi vững bước, khiêm nhường ra đi…

    Mặt trời vui tỏa sáng nay

Từng tia nắng dọi chói ngời tim tôi

    Thăng hoa gió dẫn vào Lời

Hồn tôi bỗng thấy tình người mở ra

    Tôi gọi Thiên Chúa là Cha

Thì người anh cả chính là Giêsu

    Những gì tôi phải dưỡng tu

Là đem lời Chúa Giêsu thực hành

    Ngoài kia nắng sáng long lanh

Cỏ cây hoa lá trong xanh bởi trời

    Cho tôi hiểu được ý Người

Vâng lời anh Cả tôi đi giữa đời!

Vũ Thủy