Bài 26 : Bí Tích Thêm Sức (Sự sống Thiên Chúa trong chúng ta)

BÀI 26 : BÍ TÍCH THÊM SỨC

Lời Kinh Thánh

“Anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi Người ngự xuống trên anh em. Bấy giờ anh em sẽ là chứng nhân của Thầy tại Giê-ru-sa-lem, trong khắp các miền Giuđê, Sa-ma-ri và cho đến tận cùng trái đất.” (Cv 1,8)

Trước kia, Chúa Thánh Thần được ban cho các Tông đồ. Ngày nay, Ngài còn ban cho các tín hữu qua Bí tích Thêm Sức.

PhanThiet-ThanhGiuse.jpg

1. Thanh tẩy và Thêm sức

Thánh tẩy và Thêm sức là hai Bí tích biệt lập, có nghi thức và chủ đích khác nhau nhưng lại bổ túc cho nhau:

 • Thanh tẩy là Bí tích tái sinh
 • Thêm sức là Bí tích tăng trưởng

Thanh tẩy đưa con người khỏi tình trạng tội lỗi để hiệp thong với Thiên Chúa nhờ Chúa Giêsu. Thêm sức khai triển nơi con người sự biến đổi toàn diện để khởi sự trong thanh tẩy

Thiên Chúa dung Thanh tẩy để cứu vớt con người. Ngài dung Thêm sức để giúp con người đón nhận tối đa hồng ân của Ngài và đạt tới sự trưởng thành của mình.

Vì Thêm sức bổ túc cho Thanh tẩy, nên còn gọi là “Bí tích hoàn tất ơn cứu độ” hoặc “Bí tích viên mãn về ân sủng”

2. Nguồn gốc và ý nghĩa

a.Nguồn gốc

Chúa Giêsu đã nhiều lần nói tới Thánh Thần. Trong bữa Tịêc Ly, Ngài đã hứa: “Sau khi về cùng Cha, Ngài sẽ gởi đến Thánh Thần đến các môn đệ, để Thánh Thần hoàn tất công cuộc cứu thế dưới trần” (Ga 16,7). Ngài gọi Thánh Thần là “Đấng Bào Chữa”. Thánh Thần đã làm chứng cho Ngài, giúp các môn đệ nhớ và hiểu giáo huấn của Ngài trọn vẹn hơn. Thánh Thần sẽ an ủi, ban sức mạnh, hướng dẫn họ trong mọi công việc trên tất cả nẻo đường đời (Ga 14,16; 15,26-27; Lc 12,12)

Lời hứa đó đã thực hiện trong ngày Lễ Ngũ Tuần (Cv 2,1-4). Các Tông đồ cũng thực hiện Lễ Hiện xuống này khi các Ngài rửa tội và “đặt tay” trên những người lãnh nhận bí tích “Rửa tội” (Cv 8, 14-17)

b.Ý nghĩa

Qua Bí Tích Rửa Tội, ta được ơn thánh hóa, được tái sinh làm con Thiên Chúa. Nhưng ơn thánh cần được lớn lên. Bí tích Thêm Sức chính là để đánh dấu giai đoạn trưởng thành của người tín hữu, nối dài mầu nhiệm hiện xuống, ban cho ta lãnh nhận dồi dào ơn Chúa Thánh Thần để trở thành những chứng nhân cho Chúa Kitô trong đời sống.

3. Hiệu quả

Bất cứ Bí tích nào cũng ban Thánh Thần, nhưng Bí Tích Thêm Sức ban Thánh Thần cách đặc biệt với chủ đích riêng:

 • Thêm Sức là Bí tích trưởng thành tâm linh ban sức mạnh, củng cố, hoàn tất người tín hữu đã tái sinh trong Thanh tẩy. Nhờ đó, họ trưởng thành trong đời sống mới với lòng tin-cậy-mến.
 • Thêm Sức làm cho tín hữu gắn bó với giáo hội, tham gia chủ động vào đời sống với giáo hội.
 • Thêm sức thôi thúc người tín hữu tích cực xây dựng Nước Thiên Chúa, bằng cáh làm chứng cho đức tin qua cuộc sống của mình.

4. Điều kiện lãnh nhận (Gl 889)

 • Học biết giáo lý đầy đủ hơn và cách riêng nói về Bí tích Thêm Sức.
 • Phải sạch tội nặng.
 • Chuẩn bị xứng đáng và có khả năng lập lại những lời hứa khi lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội.

5. Nghi thức thêm sức (Gl 885,886,887,888,889,893,894)

a. Thừa tác viên

Thừa tác viên thong thường là Đức Giám Mục. Khi cần thiết, Đức Giám Mục có thể ủy quyền cho linh mục.

b.Lễ nghi Thêm sức

 • Đặt tay cầu nguyện
 • Xức dầu Thánh và đọc lời ban Bí Tích Thêm Sức.
 • Chúc bình an.

Kết luận

“Khi nào Thần Khí thật sự đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại, và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến.” (Ga 16,13)

Câu hỏi

 1. Tương quan giữa Thanh Tẩy và Thêm Sức ?
 2. Nguồn gốc và ý nghĩa Bí tích Thêm Sức
 3. Hiệu quả và điều kiện lãnh nhận ?
 4. Nghi thức Thêm Sức ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *