Bài 32 : Sống theo ý Chúa

BÀI 32
SỐNG THEO Ý CHÚA

Lời Kinh Thánh

“Căn cứ vào điều này, chúng ta nhận ra rằng chúng ta biết Thiên Chúa: đó là chúng ta tuân giữ các điều răn của Người. Ai nói rằng biết Người mà không tuân giữ các điều răn của Người, đó là kẻ nói dối, và sự thật không ở nơi người ấy. Còn hễ ai giữ Lời Người dạy, nơi người ấy tình yêu Thiên Chúa đã thật sự nên hoàn hảo. Căn cứ vào đó, chúng ta biết được mình đang ở trong Thiên Chúa. Ai nói rằng mình ở lại trong Người, thì phải đi trên con đường Đức Giêsu đã đi.” (1Ga 2,3-6).

Thiên Chúa tạo dựng nên con người, muốn cho họ được sống vĩnh cữu và tham dự vào sự sống vĩnh cửu của Người. Thiên Chúa mời gọi tất cả mọi người yêu mến và vâng giữ những điều Người truyền dạy. Vì thế chấp nhận luật Chúa và sống theo luật Chúa là bằng chứng chúng ta yêu mến Thiên Chúa và đáp lại của Chúa Kitô: “Yêu mến Thiên Chúa là tuân giữ các điều răn của Người.” (1Ga 5,3).

10dieuran.jpg

1.Trong Cựu Ước

Khi dân Do thái đi từ Ai Cập về Đất Hứa, ngang qua núi Xi-nai, qua trung gian Mô-sê, Thiên Chúa đã trao cho con người 10 giới luật để chứng nhận họ là con cái Thiên Chúa . Ngài đòi buộc dân phải tuân giữ các điều này:

Phụng thờ một mình Thiên Chúa

Không nên kêu tên Thiên Chúa vô lễ

Thánh hóa ngày Chúa Nhật

Thảo kính cha mẹ

Không giết người

Không phạm tội tà dâm

Không lấy của người

Không làm chứng gian

Không ước ao vợ chồng người

Không tham của người.

2.Trong tân Ước

Khi Chúa Giêsu đến, Ngài không bãi bỏ các luật trong Cựu Ước, nhưng làm cho hoàn hảo hơn (Mt 5,17). Ngài mở đầu công cuộc truyền giảng Tin Mừng bằng hiến chương Nước Trời:

Phúc cho ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.

Phúc cho ai hiền lành, vì họ sẽ được trái đất làm gia nghiệp

Phúc cho ai sầu khổ, vì họ sẽ được ủi an

Phúc cho ai khao khát công chính, vì họ sẽ được no thỏa

Phúc cho ai thương người, vì họ sẽ được thương xót

Phúc cho những tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được thấy Thiên Chúa.

Phúc cho ai gây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa

Phúc cho ai bị bách hại vì công lý, vì Nước Trời là của họ (Mt 5, 1-10)

3.Giáo hội

Sau khi Chúa Giêsu về Trời, giáo hội tiếp tục sứ mạng giảng dạy và cứu độ của Thiên Chúa. Giáo hội thay mặt Chúa Kitô đưa ra cho chúng ta những luật điều phải tuân giữ để sống phù hợp với ý Chúa:

Tham dự Thánh lễ ngày Chúa Nhật cùng các ngày lễ buộc.
Chớ làm việc ngày Chúa Nhật cùng các ngày lễ buộc
Xưng tội trong một năm ít là một lần
Rước Mình Thánh Chúa mùa Phục Sinh
Giữ chay những ngày Giáo hội buộc
Kiêng thịt những ngày Giáo hội dạy.

Toàn bộ lề luật của Thiên Chúa có thể tóm gọn trong một điều căn bản: Giới luật yêu thương – “ yêu mến là chu toàn cả lề luật” (Rm 13,14), Yêu mến Thiên Chúa và yêu thương tha nhân.

Kết luận

“Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn quan trọng nhất và điều răn thứ nhất. Còn điều răn thứ hai, cũng giống điều răn ấy, là: “Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Tất cả luật Mô-sê và các sách Ngôn sứ đều tùy thuộc vào hai điều răn ấy.” (Mt 22, 37-40).

Câu hỏi

  1. Bằng chứng của lòng yêu mến Thiên Chúa là gì ?
  2. Luật căn bản của Kitô giáo ?
  3. Nói về giới luật trong Cựu Ước, Tân Ước vá của Giáo hội ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *