Bài nói chuyện với giáo dân về Giáo hội hiệp hành

BÀI NÓI CHUYỆN VỚI GIÁO DÂN VỀ GIÁO HỘI HIỆP HÀNH
Thuyết trình viên: Lm. Giuse Nguyễn Văn Am, SDB
Nội dung:
1. Anh chị em ước mơ gì về Giáo hội chúng ta?
2. Cùng nhất trí về sử dụng hạn từ hiệp hành?
3. Hiệp hành muốn nói điều gì?
4. Hình ảnh diễn đạt Giáo hội hiệp hành?
5. Giáo hội với những vết thương làm chúng ta sợ hãi, ngã lòng chăng?
6. Thượng hội đồng giám mục dành cho các giám mục hay cho toàn Giáo hội?
7. Thượng hội đồng giám mục theo Đức Phanxicô đổi mới ra sao?
8. Như Đức Phaolô VI xác quyết Thánh Thần hoạt động mãnh liệt trong Công đồng Vatican II, vậy chúng ta có thể xác quyết điều tương tự trong Thượng hội đồng giám mục này không?
9. Thượng hội đồng giám mục gây ra chia rẽ Giáo hội?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *