Huynh đoàn Đa Minh Hưng Hóa: Khóa huấn luyện Tác Viên Tin Mừng

Mong muốn các thành viên Huynh đoàn Đa Minh trong toàn giáo phận hiểu, khám phá và chiêm ngưỡng tình yêu tuyệt vời của Thiên Chúa dành cho nhân loại cách sống động, phong phú và hiệp thông,trong hai ngày 15 – 16/5/2018, Ban Phục vụ Huynh đoàn giáo phận đã tổ chức khóa: Huấn luyện Tác Viên Tin Mừng theo phương pháp 7 bước, cho anh chị em Ban Phục vụ và Ban Giảng huấn của Huynh đoàn giáo phận, dưới sự hướng dẫn của Cha Phêrô Trần Đức Lâm.

Nhằm sau đó, các anh chị em sẽ tỏa về các Huynh đoàn cơ sở để hướng dẫn các thành viên thấm nhuần: “Lời của Thiên Chúa Tình yêu” trong cuộc sống hằng ngày, để từ đó sẽ nảy sinh: “ Lời của con người dâng lên Thiên Chúa”.

Sau lời xin ơn Chúa Thánh Thần, Cha Phêrô hướng anh chị em ý thức đây là khóa học chia sẻ Tin Mừng, chứ không phải là học hỏi Thánh Kinh, rồi Cha giúp anh chị em hiểu sự khác biệt giữa chia sẻ Tin Mừng và học hỏi Thánh Kinh. Tiếp theo là những tiết học chia sẻ Tin Mừng, Cha khuyến khích, động viên và tin tưởng anh chị em sẽ là những nòng cốt đầy tâm huyết của Huynh đoàn giáo phận, sau khóa học sẽ lên đường  để truyền đạt lạị cho các thành viên của mình.

Trong hai ngày học, dù tiết tiết nắng nóng, anh chị em vẫn say mê học hỏi với tâm tình tha thiết và cầu nguyện trong bầu khí thinh lặng, thẳm sâu nơi mỗi tâm hồn. Qua sự hướng dẫn tận tình cùng với kiến thức uyên thâm và bài bản của Cha Phêrô, anh chị em đã được Cha khơi lại tình yêu của Thiên Chúa, tình yêu luôn trung tín, bao dung, cao cả mà gần gũi, nối kết mọi người trong tình hiệp thông, yêu thương.

Trải qua các giờ thực tập, dưới sự tác động của Chúa Thánh Thần, anh chị em luôn cảm nhận được lời Chúa mời gọi, hãy yêu mến, sống và loan báo Tin Mừng cho hết mọi người. Để tất cả cùng nhau vui mừng: “ khai quật kho báu Lời Chúa”, từ đó, mỗi người sẽ tìm được những: “viên Ngọc quý” cho riêng mình.

Sau khóa học, anh chị em thấu hiểu và phấn khởi, chia tay ra về trong hẹn ước cùng ra đi loan báo Tin Mừng trong cộng đoàn, Huynh đoàn và ngay trong gia đình mình.

    Mờ – inh

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *