Ban Phục vụ Huynh đoàn Đa Minh Việt Nam phúng viếng và tham dự lễ an táng Ông Cố Vinh Sơn

Những ai vất vả mang gánh nặng nề,

hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng (Mt 11,28).

Được tin Ông cố Vinh-sơn Phạm Xuân Hiến là Thân phụ của Cha Vinh-sơn Phạm Xuân Hưng, OP. Phụ tá Bề trên Giám tỉnh, Tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam được Chúa gọi về,

Ngày 14 tháng 11 năm 2017, Ban Phục vụ Huynh đoàn Đa Minh Việt Nam cùng với đại diện của Ban Phục vụ Huynh đoàn Giáo phận Phú Cường, Ban Phục vụ Huynh đoàn Giáo phận Sài Sòn đã đến tại tang gia đặt vòng hoa và cử hành giờ cầu nguyện xin Chúa dẫn đưa linh hồn Ông Cố Vinh-sơn vào nước hằng sống muôn đời của Ngài; đồng thời tham dự thánh lễ an táng và tiễn đưa Ông Cố tới nơi an nghỉ cuối cùng.

Thánh lễ an táng do Đức cha Phao-lô Nguyễn Thái Hợp, OP. Giám mục Giáo phận Vinh chủ sự, cùng đồng tế với ngài còn có cha Tổng Đại diện Giáo phận Long Xuyên, Quý Bề trên và đông đảo các hội dòng, đặc biệt là sự của gia đình Đa Minh Việt Nam trên cả nước. Trong lời ngỏ đầu lễ, Đức cha giới thiệu từ ngày Cha Vinh-sơn gia nhập dòng Đa Minh, Cha đã trở thành anh em trong đại gia đình, từ Huynh đoàn đến Tu sĩ, Linh mục và Giám mục của dòng Đa Minh Việt Nam. Ông Cố và người nhà của Cha cũng là người nhà của anh em trong Tỉnh dòng. Mọi vui buồn của Cha và gia đình hôm nay cũng là mọi vui buồn của anh em trong đại gia đình Đa Minh Việt Nam hôm nay,…

Trong bài giảng lễ, Cha Giuse Nguyễn Cao Luật, OP. Nguyên Bề trên Giám tỉnh, nhấn mạnh đoạn Lời Chúa trong bài Tin mừng “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng”. Nhiều lần, khi phải đối diện với gánh nặng cuộc sống, hoặc khi có chuyện buồn, Ông cố Vinh-sơn đã phó thác cuộc đời của mình cho Chúa, được Chúa thương dẫn dắt nâng đỡ ủi an và chúc lành. Hôm nay, khi hoàn tất cuộc đời nơi dương thế, chính Chúa sẽ đón nhận Ông Cố vào nghỉ ngơi và hưởng hạnh phúc trong nước hằng sống của Ngài…

Sau lời cám ơn cuối lễ đến Đức Cha, Quý Cha, Quý Tu sĩ nam nữ và toàn thể mọi người của Cha Vinh-sơn và gia đình. Mọi người cùng tiễn đưa Ông Cố Vinh-sơn đến nơi anh nghỉ cuối cùng.

Huynh đoàn Đa Minh Việt Nam xin sẻ chia sự mất mát với Cha Vinh-sơn và gia đình, xin Chúa thương sớm đưa linh hồn Ông Cố Vinh-sơn vào nước hằng sống của Ngài. Amen.

haiquanho

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *