Ban Phục Vụ Huynh Đoàn thăm chúc mừng 11 tiến chức Linh mục

 

hdtham11tclm

Ngày 03.08.2015, đại diện Ban Phục Vụ Huynh Đoàn Giáo Dân Đa Minh VN gồm: Anh Giuse Đỗ An Ninh, Anh Giuse Trần Xuân Vinh, Chị Maria Trần Thị Liên đến Trụ sở Tỉnh Dòng chúc mừng 11 tiến chức Linh Mục, cùng sự hiện diện Cha Giuse Nguyễn Đức Hòa OP Bề trên Giám Tỉnh TDĐMVN.

Anh Trưởng HĐT phát biểu: “Con xin đại diện cho Quý Anh Chị Em Huynh Đoàn kính chúc Tỉnh Dòng Đa Minh VN có thêm những người tông đồ – những thợ gặt được Chúa sai đi, đồng thời kính chúc Cha Giám Tỉnh nhiều hồng ân của Thiên Chúa, luôn dồi dào sức khỏe để chèo lái con thuyền Tỉnh Dòng đến bến bờ bình an.  Và kính chúc 11 Quý Tu Sĩ tiến chức Linh Mục Dòng Đa Minh được nhiều ân sủng Chúa Thánh Thần để trên cánh đồng truyền giáo bao la luôn trổ bông tươi tốt chín vàng trên Giáo Hội để như Chúa nói: “ Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy” (Ga 15,9)”

Đáp lời,  Cha Giám Tỉnh cám ơn tất cả Anh Chị Em Huynh Đoàn, xin mọi người tiếp tục cầu nguyện cho Tỉnh Dòng Đa Minh VN và cùng nhau đồng hành trong sứ vụ, để lời Chúa vang xa trong lòng mỗi người.