Bệnh Viện Của Chúa

 

Bệnh Viện Của Chúa

 

Đến bệnh viện của Chúa, tôi phát hiện ra đủ thứ bệnh. Từ bệnh ích kỷ, ghen ghét, bại liệt, đến câm điếc cận thị…

Và Chúa là vị Lương Y nhân hậu, sẽ chữa bệnh miễn phí :

Toa thuốc Chúa đã ghi sẵn trong Tin Mừng. Tôi sẽ uống chén trà tạ ơn, một viên nhẫn nại, kèm với ly nước nhân hậu, và một mũi chích tình thương.

Chúa ơn, con xin hứa sẽ dùng toa thuốc này cách đều đặn, để khi về với Chúa, con sẽ hiện diện với một tinh thần khỏe mạnh và bình an.

Slides của Création Le Ber,
nhạc Kinh Hòa Bình của Lm Kim Long,
ca đoàn nữ tu Đa Minh Houston.

 

 

 

jbYL_F-Ep0M