Cáo Phó: Bà Cố Maria Giàng Thị Chư – Thân mẫu Thầy Giuse Sùng A Sáu, OP.

Bà Cố Maria Giàng Thị Chư
Thân mẫu Thầy Giuse Sùng A Sáu, O.P. (Tu viện Thánh Alberto Cả, Phú Nhuận)
về nhà Cha lúc 16 giờ 00 thứ Sáu, ngày 10 tháng 02 năm 2023.
Hưởng dương 52 tuổi.

Thánh lễ An táng
được cử hành vào lúc 8 giờ 30 thứ Hai, ngày 13 tháng 02 năm 2023
tại Giáo họ An Lành, Giáo xứ Vĩnh Quang, Giáo phận Hưng Hóa
Km 16, thôn Nậm Kịp, xã Nậm Lành, Văn Chấn, Yên Bái.

Kính xin quý Cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho Bà Cố Maria.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *