CÁO PHÓ: Bà Cố Têrêsa Nguyễn Thị Hương, Thân mẫu Lm. Phêrô Phạm Văn Bình, O.P.

Bà Cố TÊRÊSA NGUYỄN THỊ HƯƠNG
Thân mẫu linh mục Phêrô Phạm Văn Bình, O.P. (Tu xá Thánh Đa Minh, Đà Lạt)
đã an nghỉ trong Chúa lúc 14 giờ 15, ngày 16 tháng 7 năm 2022

tại Giáo xứ Quần Vinh, Giáo phận Bùi Chu.
Hưởng thọ 84 tuổi.

Thánh lễ An táng được cử hành lúc 8 giờ 30, thứ Hai, ngày 18 tháng 7 năm 2022
tại Thánh đường Giáo xứ Quần Vinh, Giáo phận Bùi Chu.

Kính xin quý Cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho Bà Cố Têrêsa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *