CÁO PHÓ: Ông Cố Đa Minh Mai Viết Tú, Thân phụ Lm. Giuse Mai Văn Điệp, OP.

Trong tình hiệp thông, Văn phòng Tỉnh dòng xin kính báo:

Ông Cố ĐA MINH MAI VIẾT TÚ
Thân phụ Lm. Giuse Mai Văn Điệp, O.P. (Đặc trách Huynh đoàn Giáo dân Đa Minh)
đã được Chúa gọi về lúc 4 giờ 00 ngày 01 tháng 12 năm 2023.

 
Thánh lễ An táng cho Ông Cố Đa Minh
được cử hành vào lúc 4 giờ 30 thứ Hai, ngày 04 tháng 12 năm 2023
tại Thánh đường Giáo xứ Suối Nho, Giáo phận Xuân Lộc.

Kính xin quý cha và cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho Ông Cố Đa Minh.

XEM HÌNH ẢNH VIẾNG ÔNG CỐ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *