Phúc cho mắt thấy, tai nghe (05.12.2023 – Thứ Ba Tuần I Mùa Vọng)

Chuỗi Kinh cầu nguyện trong cơn Đại dịch Covid-19

Lời Chúa: Is 11,1-10, Lc 10,21-24

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca (Lc 10,21-24)

21 Được Thánh Thần tác động, Đức Giê-su hớn hở vui mừng nói : “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha.

22 “Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết người Con là ai, trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết Chúa Cha là ai, trừ người Con, và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho.”

23 Rồi Đức Giê-su quay lại với các môn đệ và bảo riêng : “Phúc thay mắt nào được thấy điều anh em thấy ! 24 Quả vậy, Thầy bảo cho anh em biết : nhiều ngôn sứ và nhiều vua chúa đã muốn thấy điều anh em đang thấy, mà không được thấy, muốn nghe điều anh em đang nghe, mà không được nghe.”

Phúc cho mắt thấy, tai nghe (05.12.2023)

Từ muôn thuở, nhân loại luôn mơ ước có một cuộc sống phồn vinh, dư đầy của cải cho mọi người hưởng dùng, và luôn ước mơ sự thực thi công lý và một nền hòa bình viên mãn cho các dân tộc, cho khắp mọi nơi, cho mãi đến tận cùng trái đất…

Tin Mừng hôm nay, thánh Lu-ca cho biết những ước mơ đó cũng chính là chương trình Cứu Chuộc của Thiên Chúa. Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm người – Đấng ban cho nhân loại sự sống muôn đời đã được bắt đầu từ đời này, ngay trong cuộc sống hiện tại này. Sự sống muôn đời là được đi vào thế giới thần linh, được chia sẻ hạnh phúc của Ba Ngôi Thiên Chúa, được tham dự vào bản tính thiêng liêng của Ngài và được trở nên đồng hình đồng dạng với Ngài. Thế nhưng, chỉ những ai sống khiêm nhu, bé nhỏ, đơn sơ… đẹp ý Chúa thì mới được mặc khải thấu suốt huyền nhiệm này; chứ không dành cho những người dựa vào sự thông thái, khôn ngoan của lý trí, để họ chối bỏ Thiên Chúa hoặc để nhận biết Thiên Chúa theo ý riêng của mình. (x. Lc. 10, 21-22)

Ngôi Hai Thiên Chúa nhập thế để ban hòa bình cho thế trần. Nhân loại sẽ cảm nhận được một nền hòa bình viên mãn đích thực; thiện ác tương đồng hòa hợp: Sói sẽ ở với chiên con, beo nằm bên dê nhỏ. Bò tơ và sư tử non được nuôi chung với nhau, một cậu bé sẽ chăn dắt chúng. Bò cái kết thân cùng gấu cái, con của chúng nằm chung một chỗ, sư tử cũng ăn rơm như bò. Bé thơ còn đang bú giỡn chơi bên hang rắn lục, trẻ thơ vừa cai sữa thọc tay vào ổ rắn hổ mang (x. Is.11,6-8).

Ngôi Hai Thiên Chúa nhập thế để giải thoát bần dân kêu khổ và kẻ khốn cùng không chỗ tựa nương, Người chạnh lòng thương những ai bé nhỏ khó nghèo. Mạng sống dân nghèo, Người ra tay tế độ (x. Tv.71,12-13)

Ngôi Hai Thiên Chúa nhập thế để thiết lập triều đại tình yêu Thiên Chúa – triều đại đua nở hoa công lý, và một nền thái bình thịnh trị đến muôn đời. Sẽ không còn ai tác hại và tàn phá trên vương quốc của Người, vì sự hiểu biết về Đức Chúa sẽ tràn ngập mặt đất này, cũng như nước lấp đầy lòng biển vậy (x. Tv.71,7; Is.11,9)

Lạy Chúa, mùa Vọng lại đến ! Xin cho chúng con phúc được nhìn thấy và nghe biết tiếng Chúa; xin cho chúng con biết sống trọn niềm trông cậy mong chờ Chúa đến viếng thăm trong tinh thần tỉnh thức và cầu nguyện luôn.

Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en, chỉ có Ngài làm nên những công trình kỳ diệu. Muôn muôn đời xin chúc tụng danh Chúa hiển vinh, ước gì vinh quang Chúa chiếu tỏa khắp hoàn cầu ! A-men. A-men (Tv. 71,18-19).

CÁT BIỂN

Hớn hở, vui mừng (29.11.2022)

Mùa Vọng thúc giục các tín hữu vui mừng, sốt sắng sửa sang lại đời sống của mình trong khi chuẩn bị tâm hồn mừng kính trọng thể kỷ niệm Con Thiên Chúa Giáng sinh làm người, và cũng nhằm chuẩn bị đón Chúa đến lần thứ hai trong ngày cánh chung.

Việc Ngôi Hai xuống thế làm người; qua thân phận phàm nhân của Đức Giê-su, Chúa Cha đã mặc khải cho nhân loại biết Người, và quyền năng của Người. Ngược lại, con người ta chỉ có thể biết Chúa Cha, hiểu Chúa Cha cách tường tận, rõ ràng qua những lời giảng dạy của Đức Giê-su, và những lần Ngài đã tỏ mình ra trong khi thi hành sứ vụ tại thế (x. Lc. 10,22).

Tin Mừng đó mặc khải mầu nhiệm vốn được giữ kín tự ngàn xưa nhưng nay lại được biểu lộ như lời các ngôn sứ trong Sách Thánh. Theo lệnh của Thiên Chúa, Đấng hằng có đời đời, mầu nhiệm này được thông báo cho muôn dân biết, để họ tin mà vâng phục Thiên Chúa (Rm. 16,25b-26). Mầu nhiệm này cũng được giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn, những tâm hồn đơn sơ, khiêm nhường biết (x. Lc. 10,21)

Hạnh phúc thay cho mắt nào thấy được thấy điều các môn đệ thấy, nghe được điều mà họ đang nghe, và cảm nhận được hoạt động của Nước Trời trong những việc thông thường của đời sống: chữa lành kẻ bệnh tật, an ủi kẻ khốn khổ, xua đuổi sự dữ khỏi cuộc sống…

Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. vâng lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha (Lc. 10,21). Amen.

CÁT BIỂN

Phúc thay mắt nào được thấy điều anh em thấy (01.12.2020)

Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu tỏ cho các môn đệ ba điều mầu nhiệm về Nước Thiên Chúa.

Trước hết Chúa Giêsu đã thưa với Chúa Cha cũng là tỏ cho các môn đệ: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho người bé mọn. Vâng lạy Cha vì đó là điều đẹp ý Cha”. Thật vậy! các môn đệ chẳng có học rộng, tài cao, chẳng có giàu sang phú quý, chẳng có quyền cao chức trọng, thế mà biết theo Chúa Giêsu. Vì các ông được ơn nhận ra Chúa Giêsu là ngôi lời Thiên Chúa cũng là Thiên Chúa. Nên các ông đã bỏ mọi sự mà theo Người. Các ông đã  khôn ngoan xác định: theo Chúa, có Chúa là có tất cả. Thương thay cho những kẻ quyền cao, chức trọng, giàu sang phú quý ngày ấy họ đã không nhận biết Người. Ngày Chúa sinh ra chỉ có mấy mục đồng thăm viếng. Với những phép lạ nhãn tiền Chúa làm cho bao người chứng kiến, thế mà họ không tin nhận.

Thứ hai, Chúa Giêsu khẳng định: “Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi”. Như vậy Người có đủ quyền năng của một Thiên Chúa: tạo dựng, cai quản, thưởng phạt, ban ơn. Như kinh tin kính ta thường tuyên xưng: “Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, Ánh Sáng bởi Ánh Sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật”. Vì vậy Chúa Giêsu đã khẳng định: “Không ai biết Người con là ai, trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết Chúa Cha là ai, trừ người con  và kẻ mà người con và kẻ mà người con muốn mặc khải cho”. Chúa Giêsu nắm trong tay tất cả. Khi thánh tông đồ Phêrô đã trả lời đúng câu hỏi mà Chúa hỏi các tông đồ: “Người ta bảo Thầy là ai? các con bảo Thầy là ai?”, “Thầy là Đức Kytô con Thiên Chúa hằng sỗng…”. Phêrô đã được Chúa khen và căn dặn: “Này anh Simon anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy”.

Điều thứ ba Chúa Giêsu đã chúc mừng cách riêng cho các tông đồ và những người đã thấy mà tin yêu: “Phúc thay mắt nào được thấy điều anh em thấy… Thầy bảo thật cho anh em biết: Nhiều ngôn sứ và nhiều vua chúa đã muốn điều anh em đang thấy mà không được thấy, muốn nghe điều anh em đang nghe mà không được nghe”. Các tông đồ, mẹ Maria, thánh Giuse,  thánh Gioan tiền hô là những người được thấy, được cộng tác vào sứ mệnh cứu độ của Chúa. Còn bao con người khác cũng được phúc “nhìn thấy” mà nhận biết tôn thờ: Ông Giacaria, bà Elisabet, ông già Simêon, bà Anna… các bệnh nhân được Chúa chữa khỏi… họ vui sướng nhận ra Thiên Chúa đã đến cứu độ dân Người. Cụ già Simêon khi được thấy Chúa hài nhi trong đền thờ mà đã thỏa mãn tất cả, chẳng còn thiết gì ở thế gian này nữa: “Xin để tôi tớ này được an bình ra đi, vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ, Chúa đã dành sẵn cho muôn dân”. (Lc 2,29-30).

Còn biết bao các tổ phụ, các ngôn sứ đã rao báo, mong chờ suốt mấy nghìn năm trong lịch sử về ngày Chúa Cứu Thế đến mà chẳng được thấy.

Lạy Chúa Giêsu! Chúng con hôm nay không được phúc nhìn thấy những điều các tông đồ đã thấy xưa bằng mắt thịt. Nhưng chúng con vui mừng vì đã được nhìn thấy những điều ấy trong đức tin của con. Xin cho con luôn biết nâng niu, cảm tạ vì những ân huệ ấy mà sống xứng đáng những điều đã tin nhận, để Chúa ban phúc cho con trên quê trời. Amen.

 Giuse Ngọc Năng

Đơn Sơ Chân Thành (04.12.2018)

“Được Thánh Thần tác động, Đức Giê-su hớn hở vui mừng và nói: “Lạy Cha là Chúa tể trời đất, con xin ngợi khen cha vì cha đã giấu không cho những bậc khôn ngoan thông thái biết những mầu nhiệm nước trời, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha” (Lc. 10,21)

Trình thuật cho thấy:

Chúa Giê-su đã mặc khải Thiên Chúa Ba Ngôi cho các tông đồ một cách nhưng không chỉ với một điều kiện là các ông phải có thái độ khiêm nhường, tín thác, đơn sơ. Vì chỉ khi mặc lấy tâm tình nhỏ bé, đơn sơ, hèn mọn như vậy; các tông đồ mới dễ dàng xác tín quyền năng Thiên Chúa đã làm những việc lạ lùng, cao cả, và ý thức mình chỉ là những khí cụ để Thiên Chúa thi thố tình thương của Người mà thôi.

Mùa vọng đã bắt đầu – mùa của sự trông đợi – Lạy Chúa, xin cho con biết mặc lấy tâm tình đơn sơ, khiêm nhu, và chân thành để thực sự khao khát, mong chờ Chúa đến bằng tất cả tâm hồn con. A-men.

CÁT BIỂN 

Sống đơn sơ … (05.12.2017)

Sống đơn sơ là bước căn bản để gặp được Thiên Chúa – Đấng, chính là nguồn bình an và hạnh phúc.

Tin Mừng theo Thánh Lu-ca đã đưa ra hai lối sống trái ngược nhau trong cùng một thực tại, để minh chứng cho một chân lý: mạc khải Thiên Chúa.

Trước lời giảng dạy của Chúa Giê-su, nhóm Pha-ri-sêu và các kinh sư đã cậy vào sự thông thái hiểu biết của mình nên khép lòng trước lời mời gọi của Chúa và không nhận biết Ngài chính là Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm người. Họ chỉ biết đi tìm kiếm lẽ khôn ngoan thế gian, chứ không phải tìm kiếm lẽ khôn ngoan của Thiên Chúa, nên họ mãi mãi không được mạc khải nhận biết Thiên Chúa.

Đối lại lối sống nói trên, những người bé mọn với tâm tình tín thác, khiêm tốn. Ý thức thân phận thấp hèn của mình nên đã mở rộng cõi lòng đón nhận Chúa Giê-su và giáo huấn của Ngài. Họ luôn sống khiêm tốn trước nhan Chúa như người con đến với Cha mình trong sự phó thác và tin tưởng trọn vẹn; luôn tâm nguyện yêu mến Cha mình hết lòng và cố gắng sống đẹp lòng Ngài. Nên những người bé mọn đã nhận ra Thiên Chúa qua con người của Chúa Giê-su.

Lạy Chúa, xin ban cho con tâm hồn đơn sơ chân thành như con trẻ và biết xa tránh thói kiêu căng tự mãn. Để con được đầy ắp tình yêu của Chúa, biết sống chan hòa với anh chị em chung quanh mình, để từ đó đem Chúa đến với họ. Amen.

CÁT BIỂN

Ý Chúa… (29.11.2016)

Thiên Chúa là tình yêu. Một TÌNH YÊU nguyên tuyền, tuyệt đối, không vơi cạn.

Vì yêu thương nhân loại, Ngài cho Đức Giêsu, người Con của Ngài xuống thế “làm người phàm” để mặc khải Mầu Nhiệm Cứu Độ cho con người. Chính người Con này sẽ là Vua cai trị dân Thiên Chúa trong sự công chính, yêu thương, và sẽ đem lại bình an đích thực cho con người.

Nhưng làm thế nào con người hiểu được chương trình và thánh ý của Thiên Chúa; bởi Thiên Chúa thì khôn ngoan và uy quyền, còn con người thì yếu đuối và giới hạn ?

Từ xa xưa, Thiên Chúa dùng các tiên tri để nói với con người; nhưng họ chỉ mặc khải được phần nào những gì Thiên Chúa muốn bằng ngôn ngữ loài người. Con người vẫn chưa hiểu được Mầu Nhiệm Cứu Độ mà Thiên Chúa dành cho họ.

Hôm nay Tin Mừng cho thấy, chính Chúa Giê-su – qua các môn đệ – Ngài đã mặc khải cho con người tất cả những gì ở nơi Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã mặc khải Mầu Nhiệm Cứu Độ của Thiên Chúa Cha; nhưng không phải ai cũng có thể hiểu được Mầu Nhiệm này.

Mầu Nhiệm Cứu Độ được rao giảng cho tất cả mọi người. Nhưng những người tự cho mình là khôn ngoan thì không hiểu được. Vì họ cậy dựa, ỷ lại vào sức riêng của mình, họ không nhìn ra được thánh ý Thiên Chúa; họ cho Mầu Nhiệm Cứu Độ là chuyện điên rồ, ngu dại, và ô nhục (x. 1Cr 1,18-31). Trái lại, Mầu Nhiệm Cứu Độ lại được mặc khải cho những kẻ nghèo hèn dốt nát, những người không học cao hiểu rộng; nhưng họ hoàn toàn trông cậy vào Thiên Chúa.

Để có thể nhận biết được Thiên Chúa và Con của Ngài là Đức Giêsu Kitô cách đích thực; con người cần phải nhờ đến Thần Khí Thiên Chúa ngự vào những tâm hồn khiêm tốn, bé nhỏ, hay nơi những con người hoàn toàn tự huỷ mình đi để Thiên Chúa trở nên tất cả nơi họ.

Thật là diễm phúc cho những người hèn mọn, ít học khi nghe lời rao giảng của các môn đệ mà  nhận ra Thiên Chúa và tin vào Chúa Giêsu.

Thật là diễm phúc cho những ai thấy được những điều các môn đệ thấy (x. Lc 10, 23b)

Tôi cảm thấy sung sướng và thật vui thỏa vì mình cũng là một trong số những người “có phúc” được thấy những điều các môn đệ thấy; và được biết Chúa Giêsu qua Lời của Người trong Tin Mừng cũng như qua sự hướng dẫn của Hội Thánh.

Mùa Vọng chính là thời gian giúp tôi ý thức tốt hơn việc đón nhận Chúa bằng cách lắng nghe Lời Ngài khi tham dự thánh lễ mỗi ngày, và giúp thực thi lời của Ngài trong chính cuộc sống của mình.

Lạy Chúa Giêsu xin chúc lành, ban ơn soi sáng và hướng dẫn con trên con đường hoàn thiện tiến về nước trời. Amen.

CÁT BIỂN

Điều làm Chúa mừng vui (01.12.2015)

Được Thánh Thần tác động, Đức Giê-su hớn hở vui mừng và nói: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha.”

Đức Giê-su hớn hở ca tụng vì đường lối của Cha được mặc khải cho những người bé mọn. Bài đọc I cũng nói về đường lối ấy: “Người sẽ không xét xử theo dáng vẻ bên ngoài, cũng không phán quyết theo lời kẻ khác nói, nhưng xét xử công minh cho người thấp cổ bé miệng, và phán quyết vô tư bênh kẻ nghèo trong xứ sở.” Những người “khôn ngoan thông thái” thường tự mãn cậy sức mình, nghĩ mình đã ngon cơm, lấy mình làm đủ đầy không cần người khác, “Tôi không như người thu thuế kia”… Một khi con người tự mãn vì sức riêng, cảm thấy đủ khôn ngoan hiểu biết, đủ nhân đức, đóng kín cửa lòng thì đâu cần đến Đấng Cứu Độ? Các ông kinh sư và Pha-ri-sêu ngày xưa như những chuyên viên Kinh Thánh, mà chẳng nhận ra Đấng Cứu Thế đang ở giữa họ đấy thôi!

Còn những “người hèn mọn” là người khiêm nhường thật, biết làm nhỏ đi cái tôi, nhận thấy thực trạng thế giá thật của mình. Đức Ma-ri-a, người Nữ Tỳ khiêm hạ của Thiên Chúa; bà góa nghèo bỏ tiền vào thùng; các môn đệ ít học, thánh Phanxicô Asisi, thánh Đa Minh, thánh Têrêsa Hài Đồng… dám buông mình trong tay nhân lành Chúa. Tất cả đều sẵn sàng mở rộng lòng mình, đón Chúa vào cuộc đời mình, phó thác tin tưởng, cậy dựa hoàn toàn nơi Chúa và lấy Chúa là niềm vui hạnh phúc ngập tràn của lòng mình. Càng mở rộng lòng ra ta càng đón nhận được ơn mặc khải của Chúa, càng thấy và “biết” nhiều hơn, trong khi những người “thông thái” có khi “trố mắt” nhìn mà chẳng thấy chi, lắng tai mà không nghe được gì. “Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết rõ người Con, trừ Chúa Cha; cũng như không ai biết rõ Chúa Cha, trừ người Con và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho.” “Biết” ở đây là cái biết bên trong, biết bằng con tim chứ không phải thông hiểu kiến thức hay biết bề ngoài, nhưng biết rõ và cảm nhận được trong tình yêu tha thiết và lòng muốn khát khao.

Phúc thay mắt nào được thấy điều anh em thấy!” Hạnh phúc này dành cho các môn đệ, những người sống đồng thời, ở bên Thầy Giê-su năm xưa. Các ông được ăn uống cùng Thầy, được nghe dạy dỗ, được đụng chạm đến “LỜI sự sống”. Hạnh phúc này thời Cựu Ước biết bao ngôn sứ và người công chính mong mỏi mà “chưa đến thời đến buổi”. Ngày hôm nay chúng con không được sống cận kề với Chúa bằng xương bằng thịt, nhưng nếu chúng con sống trong Sự Hiện Diện thật sự, thì không những được “mắt thấy tai nghe”, mà cả con người ngập tràn hạnh phúc nếu thực sự lắng tai mà nghe mà “thấy”, mà tin nhận.

Mùa vọng mời gọi chúng con trở về mở lòng đón Chúa trong khiêm nhường phó thác. Chúa đến  làm tươi mới cuộc đời chúng con. “Thời đại có Chúa” mọi sự sẽ đổi thay khác lạ. Ngôn sứ Is-sa-ia mô tả một bức tranh thật đẹp: “Bấy giờ sói sẽ ở với chiên con, beo nằm bên dê nhỏ. Bò tơ và sư tử non được nuôi chung với nhau, một cậu bé sẽ chăn dắt chúng. Bò cái kết thân cùng gấu cái, con của chúng nằm chung một chỗ, sư tử cũng ăn rơm như bò. Bé thơ còn đang bú giỡn chơi bên hang rắn lục, trẻ thơ vừa cai sữa thọc tay vào ổ rắn hổ mang. Sẽ không còn ai tác hại và tàn phá trên khắp núi thánh của Ta, vì sự hiểu biết ĐỨC CHÚA sẽ tràn ngập đất này, cũng như nước lấp đầy lòng biển.”

Én Nhỏ

Tạ ơn Chúa trong mọi lúc (01. 12. 2015)

Ghi nhớ: “Cha tôi đã trao phó mọi sự cho tôi”. (Lc 10,22).

 Suy niệm: Bài Tin Mừng hôm nay ghi lại lời Chúa Giêsu vui mừng tạ ơn Chúa Cha vì đã cho những người hèn mọn dốt nát nghe lời rao giảng của các môn đệ mà tin vào Chúa Giêsu. Vì thế, tất cả chúng ta là những người thật có phúc vì biết Chúa Giêsu qua lời của Người nói và qua sự hướng dẫn của Hội Thánh. Đồng thời chúng ta cũng biết Chúa Cha nhờ Chúa Giêsu nói cho chúng ta. Mùa vọng giúp chúng ta ý thức việc đón nhận Chúa bằng cách lắng nghe lời Chúa và thực thi lời của Người trong chính cuộc sống mỗi ngày. Ngõ hầu chúng ta xứng đáng được Chúa ban ơn, chúc lành, soi sáng và hướng dẫn chúng ta trên con đường hoàn thiện và tiến vào nước trời.

Sống lời Chúa : Tạ ơn Chúa trong mọi lúc.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con luôn ý thức để sống đơn sơ khó nghèo, khiêm nhường trước mặt Chúa để xứng đáng được Chúa ban ơn. Amen

Nước Trời không là sản phẩm của trí tuệ (02/12/2014)

Được Thánh Thần tác động, Đức Giê-su hớn hở vui mừng nói: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn.” (Lc 10,21)

Suy niệm: Thông thường trước một vấn đề được trình bày, những bậc khôn ngoan thông thái lĩnh hội dễ dàng hơn những người bé mọn. Nhà giảng thuyết được kể là thành công khi có khả năng giúp những người kém cỏi nhất hiểu được sứ điệp của mình. Chúa Giê-su hớn hở vui mừng vì mầu nhiệm Nước Trời được mặc khải cho những người bé mọn. Đối với những bậc khôn ngoan thông thái, không phải họ không có khả năng hiểu biết Nước Trời, mà vì Nước Trời không giống những gì họ đang hiểu. Cha Anthony De Mello đã nhận xét rất chí lý về họ: “Có những người sẵn sàng bỏ mọi sự để đi tìm Thiên Chúa, nhưng chỉ có một điều họ không chịu bỏ, đó là quan niệm của họ về Thiên Chúa.”

Mời Bạn: Mùa Vọng là mùa chúng ta mong chờ Chúa đến. Nhưng Thiên Chúa chúng ta chờ là Thiên Chúa nào? Đừng ‘vẽ’ sẵn một hình ảnh sai lạc về Ngài để rồi khó nhận ra, nhưng hãy tỉnh thức, vì cách Ngài đến ta không ngờ.

Sống Lời Chúa: Nghiền ngẫm câu nói này của Gióp để có được cách nhìn đúng đắn về sự hiện diện của Chúa thông qua các biến cố cuộc đời: “Chúng ta đón nhận điều lành từ Thiên Chúa, còn điều dữ, lại không biết đón nhận sao?” (G 2,10)

Cầu nguyện: Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã mạc khải mầu nhiệm Nước Trời cho con. Xin cho con nhận biết và yêu mến Chúa, để Chúa thật sự là Chúa của lòng con. Amen.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *