CÁO PHÓ: Ông Cố Gioakim Vũ Xuân Hiển, Thân phụ Lm. Gioakim Vũ Xuân Việt Dũng, O.P.

Trong tình hiệp thông, Văn phòng Tỉnh dòng xin kính báo:

Ông Cố GIOAKIM VŨ XUÂN HIỂN

Thân phụ Lm. Gioakim Vũ Xuân Việt Dũng, O.P.,

(Tu xá trưởng Tu xá Thánh Tôma Aquinô, Cần Thơ)

đã được Chúa gọi về lúc 16 giờ 45 ngày 19 tháng 12 năm 2023.

Thánh lễ An táng cho Ông Cố Gioakim

được cử hành vào lúc 09 giờ 00 thứ Sáu, ngày 22 tháng 12 năm 2023

tại Giáo xứ Môi Khôi, Láng Sen, Vĩnh Thạnh, Tp. Cần Thơ.

Kính xin quý Cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho Ông Cố Gioakim.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *