CÁO PHÓ: Ông Phaolô Nguyễn Ngọc Khuyến, nguyên trưởng Huynh Đoàn Đa Minh GP. Hưng Hóa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *