CHÂM NGÔN CÁC THÁNH

Danh ngôn các Thánh: THAM VỌNG đến MÃN NGUYỆN

Mục lục THAM VỌNG đến MÃN NGUYỆN Trong xã há»™i chúng ta, nhiều người coi thành công là mục Ä‘ích chính yếu của cuá»™c sống. Trong những khóa học về kinh doanh tại má»™t số đại học Công Giáo, các sinh viên thậm chí còn được khuyên hãy gạt bỏ …

Đọc thêm