TRANG CHỦ / CONTACT

CONTACT

Tháng Ba, 2020

 • 19 Tháng Ba

  Ít nhất 12 linh mục của Ý đã qua đời vì nhiễm virus corona

  Ít nhất 12 linh mục của Ý đã qua đời vì nhiễm virus corona

  Đối với Đức cha, các linh mục đã tiếp xúc với dân chúng để gần gũi với cộng đoàn của các ngài. Vì vậy, bệnh tình của các ngài là một dấu hiệu rõ ràng của sự gần gũi, một dấu hiệu đau đớn của sự gần gũi và chia sẻ nỗi đau."

Tháng Ba, 1998

 • 30 Tháng Ba

  LIÊN HỆ

  Mọi liên hệ thư từ, thắc mắc, gửi bài viết, xin quý vị gửi về địa chỉ Email: [email protected] Xin Chúa chúc lành cho quý vị. Trân trọng. BBT.