CUỘC SỐNG

Một số vấn đề nan giải mà Đức Thánh Cha đối diện

Đức Thánh Cha Phanxicô cũng kêu gọi các quốc gia đề ra các giải pháp chính trị và thiết lập ranh giới, cho những người di cư – họ là những người yếu đuối và dễ bị tổn thương nhất - là những người phải chịu đựng và thường bị lạm dụng để buôn bán làm nô lệ và bị đánh đập!

Đọc thêm

Bản tình cuối

Chiều muộn, bên hiên vắng hắn ngồi im như một pho tượng đá, không gian như cô đọng lại, chỉ nghe tiếng những cánh bằng lăng rụng rơi tím buồn ngoài ngõ vắng.

Đọc thêm