GIẢNG LỄ 2016

Tháng Một, 2016

  • 2 Tháng Một

    Nghe giảng Chúa nhật II Mùa Vọng năm A (2016)

    – Nghe giảng Chúa nhật II mùa Vọng năm A (2010) – Nghe giảng chúa nhật II mùa vọng năm B (2011 và 2014) – Nghe giảng Chúa nhật II mùa vọng năm A (2013) + Video – Nghe giảng Chúa nhật II Mùa Vọng năm C (2012 và 2015) + Video (2015) – Nghe …

Tháng Mười Hai, 2015