TRANG CHỦ / NĂM C / GIẢNG LỄ 2016 (page 10)

GIẢNG LỄ 2016

Tháng Tám, 2016

 • 17 Tháng Tám

  Video giảng Lễ Đức Mẹ Lên Trời (2016)

  Bà Ê-li-sa-bét nói : "Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này ?

 • 16 Tháng Tám

  Nghe giảng Lễ Đức Mẹ Lên Trời (2016)

  Bà Ê-li-sa-bét nói : "Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này ?

 • 10 Tháng Tám

  Video giảng Lễ Thánh Đa Minh năm 2016

  Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là lớn trong Nước Trời.

 • 7 Tháng Tám

  Tĩnh tâm : Thánh Đa Minh Sứ giả Tin mừng cứu độ (2016)

  Cha Phanxicô Xaviê Đào Trung Hiệu OP. chủ tế thánh lễ và phụ trách thuyết giảng các nội dung tĩnh tâm cho cộng đoàn.

 • 4 Tháng Tám

  Video giảng lễ Chúa nhật XVIII thường niên năm C (2016)

  Nhưng Thiên Chúa bảo ông ta : 'Đồ ngốc ! Nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai ?'

Tháng Bảy, 2016