NĂM C

Ngày tĩnh tâm thứ hai kính thánh Đa Minh 05.08

Chia sẻ về đề tài “Cùng thánh Đa Minh thắp sáng ngọn đuốc chân lý”, cha Phanxicô xác định thánh Đa Minh được tuyên dương là tôn sư Hội thánh, vì ngài đã thúc đẩy, đã để lại cho con cái cũng như những người đương thời, niềm khát vọng say mê học hỏi và khám phá chân lý cứu độ.

Đọc thêm

Nghe giảng Chúa nhật 12 năm C (2010)

Ông Phêrô thưa : "Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa." Nhưng Người... nói : "Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ chỗi dậy." Rồi Đức Giêsu nói với mọi người : "Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo.

Đọc thêm

Nghe giảng thứ sáu Tuần Thánh 2010

Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giêsu nói với thân mẫu rằng : "Thưa Bà, đây là con của Bà." Rồi Người nói với môn đệ : "Đây là mẹ của anh." Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình.... Người ta lấy miếng bọt biển có thấm đầy giấm, buộc vào một nhành hương thảo, rồi đưa lên miệng Người. Nhắp xong, Đức Giêsu nói : "Thế là đã hoàn tất !"

Đọc thêm

Nghe giảng tĩnh tâm giới trẻ

Trong ba ngày tĩnh tâm giới trẻ, cha phụ trách đã chọn ba bài tin mừng để suy niệm : Nước trời như hạt cải và nắm men ; Người nữ ngoại tình suýt bị ném đá ; và Con Người sẽ phải được giương cao, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời.

Đọc thêm

Nghe giảng tĩnh tâm giới trưởng thành

"Vinh dự của tôi là Thánh Giá Đức Kitô", đó là đề tài tĩnh tâm dành cho giới trưởng thành tại giáo xứ Đa Minh Ba Chuông, trong các ngày từ 14 đến 16.03.2010, do cha Giuse Phạm Hưng Thịnh hướng dẫn. Với giọng nói truyền cảm và lời văn mượt mà, Cha đã đưa cộng đoàn vào mầu nhiệm của Thánh Giá, vốn là biểu tượng của Giáo hội, là trung tâm của mùa chay và là ánh sáng ý nghĩa cho cuộc đời.

Đọc thêm