TRANG CHỦ / NĂM C (page 30)

NĂM C

Tháng Mười, 2013

 • 7 Tháng Mười

  Nghe giảng Lễ Đức Mẹ Mân Côi (2013-2014)

  Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói : "Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà." Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.

Tháng Chín, 2013

 • 29 Tháng Chín

  Nghe giảng lễ tang cha Giuse Đỗ Văn Chung

  Chúa Giêsu nói: "Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin Ta, dầu có chết cũng sẽ được sống. Và kẻ nào sống mà tin Ta, sẽ không chết bao giờ. Con có tin điều đó không?" Bà thưa: "Thưa Thầy: vâng, con đã tin Thầy là Ðấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống đã đến trong thế gian".

 • 4 Tháng Chín

  Video giảng lễ Chúa nhật XXII thường niên năm C (2013)

  Họ không có gì đáp lễ, và như thế, ông mới thật có phúc : vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại."

Tháng Tám, 2013

 • 28 Tháng Tám

  Video giảng lễ trao tác vụ linh mục 2013

  Tại thánh đường Đa Minh Ba chuông, sáng thứ ba 06.08.2013, Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo, phụ tá giáo phận Xuân Lộc, đã chủ sự thánh lễ truyền chức cho 10 tân linh mục thuộc dòng Đa Minh.

 • 14 Tháng Tám

  Video giảng lễ Chúa nhật XIX thường niên năm B (2013)

  "Hãy bán tài sản của mình đi mà bố thí. Hãy sắm lấy những túi tiền không hề cũ rách, một kho tàng không thể hao hụt ở trên trời, nơi kẻ trộm không bén mảng, mối mọt không đục phá. Vì kho tàng của anh em ở đâu, thì lòng anh em ở đó.

 • 10 Tháng Tám

  Video bài giảng lễ thánh Đa Minh 2013

  "Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế."

 • 8 Tháng Tám

  Nghe giảng lễ truyền chức linh mục 06.08.2013

  Trong thánh lễ truyền chức cho 10 tân linh mục dòng Đa Minh sáng 06.08.2013, đức giám mục phụ tá giáo phận Xuân Lộc, đã có những lời nhắn nhủ về ý nghĩa vai trò các linh mục, và những lời tâm huyết gửi đến cho tỉnh dòng, cho các tân chức, cho quý ông bà cố và cho toàn thể cộng đoàn.

 • 5 Tháng Tám

  Nghe giảng lễ Thánh Đa Minh (4 và 8.8.2013)

  "Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại ? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi.

Tháng Bảy, 2013

 • 10 Tháng Bảy

  Video giảng lễ Chúa nhật 14 năm C

  Chúa chỉ định bảy mươi hai người khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến. Người bảo các ông : "Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Anh em hãy ra đi".