THÁNG 6

Tháng Sáu, 2019

 • 21 Tháng Sáu

  22 Tháng Sáu Thánh Paulinus ở Nola (354-431)

  Ðức Paulinus là một người hài hòa giữa con tim và trí óc. Các thư từ của ngài cho thấy sự khiêm tốn, tính tình dễ mến, thích khôi hài, trọng kỷ luật, và đời sống chiêm niệm của ngài.

 • 20 Tháng Sáu

  21 Tháng Sáu Thánh Aloysius Gonzaga (1568-1591)

  Thánh Aloysius là một người nổi tiếng thời bấy giờ vì ngài sinh trong một gia đình quý tộc, nhưng đời sống như thiên thần, và cái chết thật thánh thiện.

 • 19 Tháng Sáu

  20 Tháng Sáu Thánh Tôma More (1478-1535)

  Trên đoạn đầu đài, ngài tuyên bố với đám đông rằng ngài chết như "một tôi trung của nhà vua - nhưng trước hết là tôi trung của Thiên Chúa".

 • 18 Tháng Sáu

  19 Tháng Sáu Thánh Rômuanđô (950?-1027)

  Năm viện khổ tu ngài thành lập ở Camaldoli đã trở thành nhà mẹ của Dòng Camaldoli, có truyền thống tổng hợp giữa đời sống khổ tu giữa Ðông và Tây và dưới quy luật Biển Ðức đã được ngài biến cải.

 • 17 Tháng Sáu

  18 Tháng Sáu Ðấng Ðáng Kính Matt Talbot (1856-1925)

  Ông Matt có thể coi là quan thầy của những người đang chiến đấu với sự nghiện rượu.

 • 16 Tháng Sáu

  17 tháng 6 Thánh Phêrô Đa (1802 – 1862)

  Thánh Phêrô Đa là vị tử đạo cuối cùng trong 117 vị chứng nhân đức tin tại Việt Nam đã được Giáo Hội tôn vinh. Cái chết của ngài chấm dứt một giai đoạn cam go và khai mạc một giai đoạn thanh bình mới của Giáo Hội Việt Nam.

 • 16 Tháng Sáu

  17 Tháng Sáu Thánh Gioan Fisher (1469-1535)

  Thánh Gioan Fisher thường có liên hệ với Erasmus, Thomas More và những người thuộc phong trào nhân bản thời Phục Hưng.

 • 15 Tháng Sáu

  16 Tháng Sáu Thánh Gioan Phanxicô Regis (1597-1640)

  Trong bốn năm cuối đời, ngài rao giảng và làm việc trong các tổ chức xã hội, nhất là cho người tù, người bệnh và người nghèo.

 • 15 Tháng Sáu

  16 Tháng Sáu Thánh Lutgardis (1182-1246)

  16 Tháng Sáu Thánh Lutgardis (1182-1246) Lutgardis (1182-1246), còn gọi là Lutgard, là một nữ tu dòng Xi-ta và cũng là một trong những nhà huyền bí nổi tiếng vào thế kỷ thứ 13. Sinh ra ở Tongeren, Chị được gửi vào trong Đan viện Biển đức khi lên 12 …

 • 14 Tháng Sáu

  15 Tháng Sáu Thánh Germaine Cousin (1579-1601)

  Germaine rất đạo đức và siêng năng tham dự Thánh Lễ. Mỗi sáng nghe chuông đổ, dù đang chăn cừu, cô vội vã cắm cây gậy xuống đất và chạy đến nhà thờ, phó thác đàn cừu cho sự chăm sóc của các thiên thần.