THÁNG 6

16 Tháng Sáu Thánh Lutgardis (1182-1246)

16 Tháng Sáu Thánh Lutgardis (1182-1246) Lutgardis (1182-1246), còn gọi là Lutgard, là một nữ tu dòng Xi-ta và cũng là một trong những nhà huyền bí nổi tiếng vào thế kỷ thứ 13. Sinh ra ở Tongeren, Chị được gửi vào trong Đan viện Biển đức khi lên 12 …

Đọc thêm