THÁNG 6

Tháng Sáu, 2019

 • 4 Tháng Sáu

  5 Tháng Sáu Thánh Bô-ni-phát (672-754)

  Thánh Boniface, vị tông đồ của người Ðức, là một đan sĩ người Anh thuộc Dòng Biển Ðức, đã hy sinh vinh dự khi được chọn làm đan viện trưởng để tận hiến cuộc đời trong việc hoán cải các sắc tộc ở Ðức.

 • 2 Tháng Sáu

  4 Tháng Sáu Thánh Phanxicô ở Caracciolo (1563-1608)

  Nhiều lần ngài từ chối làm giám mục vì lời khấn thứ tư của dòng là: không bao giờ theo đuổi chức vụ hoặc danh giá bên trong hay bên ngoài nhà dòng.

 • 2 Tháng Sáu

  3 Tháng Sáu Thánh Charles Lwanga và Các Bạn

  Khi được hỏi có muốn giữ đạo hay không, tất cả đều trả lời, "Giữ đạo cho đến chết." Tù trưởng Mwanga ra lệnh tử hình mọi Kitô hữu sống trong triều.

 • 1 Tháng Sáu

  2 Tháng Sáu Thánh Marcellinus và Phêrô

  Mặc dù chúng ta không biết gì nhiều về hai vị tử đạo dưới thời Diocletian này, nhưng chắc chắn rằng giáo hội thời tiên khởi đã sùng kính hai vị.

Tháng Năm, 2019

Tháng Sáu, 2018

 • 12 Tháng Sáu

  Con lừa thánh Antôn Padua quì lạy Mình Thánh

  Quy tắc đời sống của Thánh Antôn là "từ bỏ mọi sự và theo Ðức Kitô", đúng như lời ghi trong Phúc Âm.

 • 8 Tháng Sáu

  Lễ Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ

  Kể từ sau Công Đồng Chung Vaticanô II, theo chiều hướng canh tân phụng vụ, Giáo Hội đã đặt hai lễ Thánh Tâm Chúa và Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ sát nhau, trong tuần sau Lễ Mình Máu Thánh Chúa.

Tháng Sáu, 2017

 • 12 Tháng Sáu

  Các phép lạ của thánh Antôn Padua

  Lời giảng nảy lửa của thánh Antôn có phép lạ Chúa đi kèm, nên làm cho nhiều kẻ bỏ đạo, được ăn năn, người lạc đạo trở lại đường ngay.