TRANG CHỦ / HẠNH CÁC THÁNH / CHÂM NGÔN CÁC THÁNH / Châm ngôn Thánh Boniface (672-754)

Châm ngôn Thánh Boniface (672-754)

5 Tháng Sáu Thánh Bô-ni-phát (672-754)