Ngày 24 tháng 7 Chân phước Âu Tinh Bi-ê-la, Linh mục (+1439)

Ngày 24 tháng 7
Chân phước Âu Tinh Bi-ê-la
Linh mục (+1439)

Tiểu sử

Chân phước Âu Tinh thuộc dòng họ Phăng-di, người sinh tại lâu đài Cát-tơ-len-gô ở Bi-ê-la, tỉnh Véc-xe-li, vùng Pi-ê-môn. Các tu sĩ Ða Minh đến Bi-ê-la thiết lập tu viện và lễ đặt viên đá khởi công xây dựng được ấn định vào năm 1432. Từ đó, cậu Âu Tinh thường lui tới tu viện này rồi gia nhập Dòng và lãnh nhận tu phục khi còn rất trẻ.

Cậu Âu Tinh tỏ ra là người nhiệm nhặt lạ thường : thức khuya, kỷ luật, hãm mình, đánh tội và chay tịnh. Cậu là một người có đời sống chiêm niệm sâu sắc và Thiên Chúa đã ban cho cậu được ơn xuất thần và bay lơ lửng trên không (đằng vân). Cậu rất dễ xúc động, nhất là khi dâng lễ và nguyện kinh thần vụ.

Là một tu sĩ nhiệt thành theo gương các tông đồ, người không ngừng loan báo Lời Chúa, cử hành bí tích hòa giải, thăm viếng bệnh nhân và ban lời khuyên nhủ cho bất cứ ai đến với người. Tiếng tăm về sự thông thái của người ngày một lan rộng. Khi lâm cảnh khó khăn, đức giám mục Véc-xe-li thường mời cha Âu Tinh làm cố vấn.

Cha Âu Tinh thường làm phép lạ khi đi đường. Sự kiện sau đây là bằng chứng về tấm lòng nhân ái của người : “Ngày nọ, cha Âu Tinh gặp một cậu bé vừa mới làm bể một chiếc vò đầy rượu, cậu ta khóc lóc thảm thiết vì không biết phải ăn nói thế nào với gia đình về chuyện này. Cha Âu Tinh bảo cậu thu gom tất cả các mảnh vỡ của chiếc vò lại, rồi cha ngước mắt lên trời làm dấu thánh giá, tức thì các mảnh vụn kết dính lại thành chiếc vò nguyên vẹn chứa đầy rượu.”

Cha Âu Tinh làm tu viện trưởng tại các tu viện Bi-ê-la, Xôn-xi-nô, Véc-xe-li và Vi-giơ-va-nô. Các anh em trực thuộc những tu viện do cha Âu Tinh hướng dẫn đều công nhận rằng : “Cha Âu Tinh rất nghiêm túc thi hành công việc của cộng đoàn, thân ái với mọi tu sĩ, cảm thông với những yếu đuối thể xác lẫn tinh thần của anh em, nhiệm nhặt tuân giữ kỷ luật. Dưới mắt mọi người, cha Âu Tinh là một tấm gương sáng về việc chu toàn lề luật và thực thi đức ái trọn hảo.”

Bị quấy rầy bởi quá nhiều lời khen về đức độ và các phép lạ, cha Âu Tinh đành phải xin đến cư ngụ ở một vùng xa xôi để ẩn danh. Sau đó, anh em cử người đến Vê-nê-di-a, người sống 10 năm cuối đời tại đây, từ 1483 đến 1493. Khi cha linh cảm thấy giờ lâm chung gần kề, người chỗi dậy và viết một thành ngữ thật tuyệt diệu : “Thiên Chúa muôn đời, vinh danh Ðấng tối cao.” Rồi người trút hơi thở cuối cùng ngày 2 tháng 7.
Ðức Pi-ô IX nâng người lên bậc chân phước ngày 5 tháng 9 năm 1872.

Bài đọc : Xem phần chung các thánh lo việc bác ái, trang 257.

Lời nguyện : Lạy Thiên Chúa là nguồn mạch an ủi, Chúa đã ban cho chân phước Âu-tinh một tình yêu tuyệt vời để loan báo mầu nhiệm ơn Cứu độ và an ủi những người sầu khổ. Xin cho chúng con khi dõi bước theo người, cũng được lớn lên trong ân sủng và trong sự hiểu biết Chúa. Chúng con cầu xin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *