Cầu Nguyện Cho Tổng Hội Dòng Đa Minh 2019

Cầu Nguyện Cho Tổng hội Biên Hòa 2019
Xuân Lộc từ 8/7 đến 4/8/2019

Hôm nay 7.7.2019, các nghị huynh bắt đầu tề tựu về Tòa giám mục Xuân Lộc chuẩn bị cho tổng hội thứ 290 của dòng Đa Minh.

Tổng hội chính thức khai mạc với lễ xin ơn Chúa Thánh Thần sáng 9.7, và đến thứ bảy 13.7, sẽ tiến hành bầu của Tân Bề trên tổng quyền thứ 88 của Dòng với nhiệm kỳ 9 năm.

 

Tham dự tổng hội có 142 đại biểu chính thức, với 104 nghị huynh có quyền bỏ phiếu và 18 khách mời. Ngoài ra có khoảng 40 chuyên viên và cộng tác viên.

Đại biểu có quyền bỏ phiếu gồm 2 nguyên bề trên tổng quyền, 36 giám tỉnh, 7 bề trên dự tỉnh, 30 giám định viên, 15 phụ tá, 12 đại biểu phụ tỉnh (trên 25 thành viên), 2 đại biểu tu viện trực thuộc tổng quyền.

Việt Nam có 4 đại biểu có quyền bỏ phiếu là cha giám tỉnh Giuse Nguyễn Đức Hòa, các cha Trần Trung Liêm, Nguyễn Hữu Cường và Nguyễn Hữu Nghị. Và 5 khách mời gồm 1 đại diện nữ đan sĩ, 1 đại diện tu huynh, 1 đại diện nữ tu hoạt động, 1 đại diện tu hội đời và anh Giuse Đỗ An Ninh đại diện huynh đoàn giáo dân Đa Minh Việt Nam.

Các nghị huynh tổng hội Bolonia 2016

Sau đó, dưới quyền chủ tọa của Cha Tổng quyền mới, Tổng hội sẽ bàn về sứ vụ hiện nay của dòng. Cụ thể Tổng Hội sẽ đề cập đến các lãnh vực như canh tân đời sống huynh đệ, sứ vụ giảng thuyết, việc đào tạo, quản trị, tình liên đới và cộng tác giữa các thành viên trong gia đình dòng Đa Minh, v.v.

Tổng Hội sẽ kết thúc với thánh lễ do cha Tân Bề trên Tổng quyền chủ sự ngày chúa nhật 4.8 tại Tu Viện thánh Martinô ở Hố Nai.

Dòng Anh em Thuyết giáo được thành lập từ năm 1216. Theo niên giám 2019, hiện Dòng có 5.747 tu sĩ, trong đó có 4.300 linh mục, với 557 tu viện, tu xá tại nhiều nước trên thế giới.

Xin mời xem lại hình ảnh tổng hội 2016 của Dòng tại Bolonia, Italia, với nhiều anh em trẻ hành hương năm thánh 800 năm Dòng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *