Cha Giuse Trần Ngọc Thanh, OP: Làm cho đời người nở hoa

Niềm vui trong cuộc đời truyền giáo của cha Giuse Trần Ngọc Thanh OP. Chúng tôi xin phép dược dùng một vài đoản khúc nhạc và hình ảnh của nhiều tác giả để minh họa cho bài này. Xin chân thành cám ơn.

Cha Giuse Trần Ngọc Thanh, OP: Làm cho đời người nở hoa

Lm. Ant.M.Z. Phan Tự Cường O.P.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *