Thánh Lễ: Thứ Bảy Tuần IV Mùa Chay (02.04.2022)

 

Ca nhập lễ

Sóng tử thần dồn dập quanh tôi,

màng lưới âm ty bủa vây tứ phía.

Lúc ngặt nghèo tôi kêu cầu Chúa,

từ thánh điện, Chúa đã nghe tiếng tôi.

Bài đọc 1: Gr 11,18-20

Con khác nào con chiên hiền lành bị đem đi làm thịt.

Bài trích sách ngôn sứ Giê-rê-mi-a.

Đức Chúa đã báo cho tôi và tôi đã biết. Bấy giờ Người cho tôi thấy âm mưu của chúng.  Phần con, con khác nào con chiên hiền lành bị đem đi làm thịt, con đâu biết chúng đang mưu tính hại con. Chúng bảo nhau : “Cây đương sức, nào ta chặt nó đi, loại nó ra khỏi đất dành cho kẻ sống, để không còn ai nhớ đến tên tuổi nó nữa !”

Nhưng, lạy Đức Chúa các đạo binh,
Ngài công minh khi xét xử,
Ngài thấu suốt tâm can từng gang tấc,
con thấy Ngài trị tội chúng thật là đích đáng,
vì con đã giãi bày cơ sự cùng Ngài.

Đáp ca

Đ. Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, con ẩn náu bên Ngài.

Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, con ẩn náu bên Ngài.
Xin cứu vớt và giải thoát con
khỏi tay mọi người đang đuổi bắt,kẻo họ vồ lấy con, xé nát như sư tử,
mà không người giải thoát.

Đ. Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, con ẩn náu bên Ngài.

Xin Chúa xử cho con, vì con công chính và vô tội.Lạy Thiên Chúa công minh,
Chúa dò thấu lòng dạ con người,
xin làm cho bọn ác nhân hết đường tác hại
và cho người công chính được vững vàng.

Đ. Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, con ẩn náu bên Ngài.

Khiên mộc che chở tôi là Thiên Chúa,
Đấng cứu độ những ai có lòng ngay thẳng.Thiên Chúa là thẩm phán công minh,
ngày ngày Chúa đe doạ.

Đ. Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, con ẩn náu bên Ngài.

Tung hô Tin Mừng

Hạnh phúc thay người thành tâm thiện chí, hằng ấp ủ lời Chúa trong lòng, nhờ kiên nhẫn mà sinh hoa kết quả.

Tin Mừng: Ga 7,40-53

Đấng Ki-tô mà lại xuất thân từ Ga-li-lê sao ?

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.

Khi ấy, Đức Giê-su giảng dạy tại đền thờ Giê-ru-sa-lem. Trong dân chúng, có những người nghe các lời của Đức Giê-su thì nói : “Ông này thật là vị ngôn sứ.”  Kẻ khác rằng : “Ông này là Đấng Ki-tô.” Nhưng có kẻ lại nói : “Đấng Ki-tô mà lại xuất thân từ Ga-li-lê sao ?  Nào Kinh Thánh đã chẳng nói : Đấng Ki-tô xuất thân từ dòng dõi vua Đa-vít và từ Bê-lem, làng của vua Đa-vít sao ?”  Vậy, vì Người mà dân chúng đâm ra chia rẽ.  Một số trong bọn họ muốn bắt Người, nhưng chẳng có ai tra tay bắt.

Các vệ binh trở về với các thượng tế và người Pha-ri-sêu. Họ liền hỏi chúng : “Tại sao các anh không điệu ông ấy về đây ?”  Các vệ binh trả lời : “Xưa nay chưa hề đã có ai nói năng như người ấy !”  Người Pha-ri-sêu liền nói với chúng : “Cả các anh nữa, các anh cũng bị mê hoặc rồi sao ?  Trong hàng thủ lãnh hay trong giới Pha-ri-sêu, đã có một ai tin vào tên ấy đâu ?  Còn bọn dân đen này, thứ người không biết Lề Luật, đúng là quân bị nguyền rủa !”  Trong nhóm Pha-ri-sêu, có một người tên là Ni-cô-đê-mô, trước đây đã đến gặp Đức Giê-su ; ông nói với họ :  “Lề Luật của chúng ta có cho phép kết án ai, trước khi nghe người ấy và biết người ấy làm gì không ?”  Họ đáp : “Cả ông nữa, ông cũng là người Ga-li-lê sao ? Ông cứ nghiên cứu, rồi sẽ thấy : không một ngôn sứ nào xuất thân từ Ga-li-lê cả.”

Sau đó, ai nấy trở về nhà mình.

Ca hiệp lễ

Chúng ta đã được cứu chuộc,

nhờ bửu huyết của Đức Ki-tô,

là Con Chiên vẹn toàn vô tì tích.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *