Ngày 28 tháng 7 Thánh Giu-se Men-ki-ô Ga-xi-a Xam-pê-rô Xuyên Giám mục, tử đạo (1821-1858)

Ngày 28 tháng 7
Thánh Giu-se Men-ki-ô Ga-xi-a Xam-pê-rô Xuyên
Giám mục, tử đạo (1821-1858)

Xem thêm Thánh Giuse Melchior Garcia SAMPEDRO XUYÊN OP, trích “Uống Nước Nhớ Nguồn”, linh mục Px. Đào Trung Hiệu OP.

Tiểu sử

Thánh Giu-se Xuyên (Men-ki-ô Ga-xi-a Xam-pê-rô) sinh ngày 29-4-1821 tại họ đạo thánh Tê-pha-nô gần Xi-ê-phu-gô thuộc vùng Át-tu-ri-ô Tây Ban Nha.

Tuy gia cảnh nghèo túng, nhưng người cố gắng theo học tại Ô-vi-ê-đô. Sau khi tốt nghiệp thần học, người gia nhập Dòng Ða Minh ở Ô-ca-na vào năm 1845. Người thụ phong linh mục ngày 29-5-1848. Thể theo nguyện ước của cha, bề trên chấp thuận cho người sang truyền giáo ở Bắc Việt vào tháng 2-1849.

Tại Bắc Việt, người được đặt tên mới là Xuyên, được gởi đến Nam Am học tiếng Việt và phục vụ tại đó cho đến tháng 3-1850, thì được gọi về làm giám đốc chủng viện Cao xá. Vào năm 1852, người được chỉ định giữ chức phó giám tỉnh. Ngày 1-9-1855 người được tấn phong giám mục, phụ tá cho đức cha An (Ði-át Xan-giu-đô) thuộc giáo phận Trung Ðàng Ngoài. Thời gian này, vua Tự Ðức ban hành nhiều sắc chỉ truy lùng, bách hại người có đạo.

Ðầu tháng 7-1858, người bị bắt và tống ngục. Ngày 28-7-1858, người được dẫn tới pháp trường lãnh án lăng trì (phân thây) vì danh Ðức Ki-tô. Người ta đã chặt tay chặt chân, rồi sau đó mới chặt đầu. Thủ cấp bị bêu trên cọc ba ngày, sau đó bị bằm nát, quăng trôi sông. Giáo dân lén lấy xác người về chôn tại Phú Nhai.

Ðức thánh cha Pi-ô XII đã suy tôn chân phước cho đức cha Giu-se Xuyên vào ngày 29-4-1951. Ngày 19-6-1988, Ðức thánh cha Gio-an Phao-lô II đã suy tôn vị giám mục này lên bậc hiển thánh.

Lời nguyện : Lạy chúa, Chúa đã tưới gội quê hương Việt Nam chúng con bằng máu của thánh giám mục Giu-se Xuyên. Nhờ sự chuyển cầu của người, xin cho hạt giống đức tin và sự nhận biết Chúa Ki-tô luôn được triển nở mạnh mẽ trên quê hương chúng con. Chúng con cầu xin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *