Cha Giuse Trần Văn Đông OP tân đặc trách Giới Trẻ

GIỚI THIỆU TÂN ĐẶC TRÁCH GIỚI TRẺ
HUYNH ĐOÀN
ĐA MINH VIỆT NAM

Anh chị em Huynh đoàn Đa Minh thân mến.

Do nhu cầu Huynh đoàn và theo Quy chế Huynh đoàn các số 211-213, chúng tôi đã trình đơn thỉnh nguyện ngày 04-11-2017.

Cha giám tỉnh Giuse Nguyễn Đức Hòa OP, qua văn thư ngày 07-11-2017, đã chính thức bổ nhiệm :

Cha Giuse Trần Văn Đông, OP

làm Đặc trách Giới Trẻ Huynh đoàn Đa Minh Việt Nam thay cha Đa Minh Nguyễn Đức Phú OP, nhận nhiệm vụ khác.

Xin giới thiệu với toàn thể anh chị em Huynh đoàn, đặc biệt là Các anh chị Phụ trách Giới Trẻ các cấp để liên hệ theo sứ vụ.

Sài Gòn ngày 18 tháng 11 năm 2017

Lm. Phanxicô X. Đào Trung Hiệu OP

Đặc Trách Huynh Đoàn Tỉnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *