TRANG CHỦ / HẠNH CÁC THÁNH / CHÂM NGÔN CÁC THÁNH / Châm ngôn Thánh Vinh-sơn Phao-lô (1581-1660)

Châm ngôn Thánh Vinh-sơn Phao-lô (1581-1660)