Chuyện Huynh Đoàn: tôi yêu mến Kinh Phụng Vụ

Mỗi sáng, sau Thánh lễ tôi thường nán lại cầu nguyện và nghe Huynh đoàn Đaminh cử hành giờ Kinh Phụng Vụ. Tôi thấy họ đọc rất hay, những đoạn Lời Chúa được phổ thơ mang nội dung chúc tụng, cảm tạ, ngợi khen Thiên Chúa và cầu xin cho mọi thành phần trong Hội Thánh đã thu hút tôi, nên tôi xin gia nhập Huynh đoàn để mỗi ngày được đọc giờ kinh cao quý này.

Qua sự hướng dẫn của vị Phụ trách học tập, tôi được biết Kinh Phụng Vụ là việc thờ phượng chính thức và công khai của Hội Thánh nhằm cảm tạ, tôn vinh Thiên Chúa và thánh hoá con người. Kinh Phụng Vụ chính là Lời Chúa nên khi đọc giờ kinh này chúng ta sẽ được “Lời” hướng dẫn, nhắc nhở và sửa dạy. Tôi cảm nhận điều này rất rõ khi đọc Thánh vịnh 25, Thánh vịnh 50, đặc biệt là lời sách ngôn sứ Isaia: “Lạy Chúa, con như người thợ dệt đang mải dệt đời mình, bỗng nhiên bị tay Chúa cắt đứt ngay hàng chỉ” (Is 38,12). Trong cơn đại dịch Covid-19 vừa qua, khi chứng kiến những người trong Giáo xứ đã vĩnh viễn ra đi khi tuổi đời còn trẻ, tất cả tiền tài, địa vị mà họ lao tâm khổ tứ tìm kiếm suốt cuộc đời đều không mang theo được gì, liên hệ đến câu Thánh vịnh ấy, tôi hiểu được sự vô thường của kiếp sống con người để bớt mưu cầu danh lợi, nhưng biết dành thời gian để phục vụ Chúa và anh chị em nhiều hơn, cảm thông và tha thứ cho những người đã xúc phạm đến mình…Sợ bản thân lầm đường lạc lối, nên ngày nào tôi cũng thân thưa cùng Chúa: “Xin dạy con đếm tháng ngày mình sống, ngõ hầu tâm trí được khôn ngoan” (Tv 90,12). Cứ như thế mỗi ngày, khi đọc Kinh Phụng Vụ tôi cảm thấy mình như một đứa trẻ đang trò chuyện với Cha, và được Người bảo ban, dạy dỗ và hướng dẫn trên đường đời.

Ngay cả khi đọc Kinh Phụng Vụ cách riêng tư, tôi cũng đang hiệp thông với mọi thành phần trong Hội Thánh, trong đó có gia đình, Huynh đoàn và Giáo xứ của tôi. Nhờ cầu nguyện bằng giờ kinh này, Chúa sẽ thương ban bình an đến cho mọi người. Tôi đã nghiệm thấy điều đó trong Cựu ước, khi tổ phụ Apraham nài xin Chúa xót thương và tha thứ cho dân thành Xơ-đôm (St 18,24-32), ông thương lượng với Thiên Chúa bắt đầu từ năm mươi và giảm dần cho tới mười người, nếu trong thành chỉ cần có mười người công chính thì Thiên Chúa sẽ tha cho cả thành và không trừng phạt họ nữa. Điều này cho thấy sự thánh thiện không chỉ có tính cá nhân mà còn mang tính cộng đồng, một người làm lành mọi người đều được hưởng. Trong niềm tin tưởng đó nên khi gia đình, Huynh đoàn, Giáo xứ xảy ra sóng gió, tôi luôn cậy trông, phó thác vào Chúa bằng lời cầu nguyện qua Kinh Phụng Vụ hằng ngày.

Kinh Phụng Vụ còn phát sinh ân sủng chữa lành bệnh tật cho các linh hồn đang đau khổ hoặc bị vây hãm bởi xiềng xích của tội lỗi. Hiểu được lợi ích này nên trong những năm gần đây, các Huynh đoàn Đaminh trong Giáo phận Xuân Lộc đã thường xuyên cử hành những giờ Kinh Phụng Vụ bên giường của các bệnh nhân, những anh chị cao tuổi là đoàn viên Huynh đoàn để xin ơn chữa lành, giúp họ tìm được sự bình an và thêm lòng cậy trông vào Chúa. Đây cũng là cách làm tông đồ bằng lời cầu nguyện rất hiệu quả.

Là người giáo dân Đaminh với sứ vụ làm chứng cho “Lời”, tôi phải chuyên chăm cử hành giờ Kinh Phụng Vụ để yêu mến “Lời”, và nhờ Lời Chúa dẫn dắt, giúp mình thi hành sứ vụ hiệu quả hơn. Cần phải đọc với lòng cậy trông, phó thác thì mới cảm nhận được ân tình cao cả mà Chúa đã để lại trong những giờ kinh ấy. Với vai trò là thành viên Ban phục vụ Huynh đoàn, qua Kinh Phụng Vụ, tôi thấy được những kỳ công Chúa đã thực hiện mà thêm lòng tin, cậy, mến khi đối diện với những khó khăn, thử thách và chính Lời Chúa sẽ hướng dẫn cho mọi chương trình, kế hoạch của Huynh đoàn được thành toàn.

Kinh Phụng Vụ mang lại cho tôi biết bao điều thiện hảo. Vì thế hằng ngày tôi đều cố gắng đến cử hành giờ Kinh Phụng Vụ chung với Huynh đoàn, khi không thể sắp xếp được thì tôi đọc riêng hoặc thay thế bằng việc đọc và suy niệm mầu nhiệm Kinh Mân Côi như Quy chế hướng dẫn. Nhờ đó tôi thấy mình mỗi ngày một yêu mến Chúa hơn, gia tăng tình hiệp thông với anh chị em trong Huynh đoàn, lời Kinh Phụng Vụ luôn song hành và soi dẫn, giúp tôi thi hành sứ vụ ngày một tốt đẹp hơn.

KimMary

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *