Chuyện tình Thuyền và Biển

Hôm nay kể chuyện Bến – Thuyền

Mối tình hò hẹn, nối liền dựng xây

Thuyền thì lướt sóng đó đây

Chu du khắp chốn, tháng ngày dần qua

*

Bến thì tình nghĩa mặn mà

Mong chờ đón đợi, thiết tha nhớ Thuyền

Thời gian trôi mãi triền miên

Hướng nhìn ra biển thường xuyên gọi Thuyền

*

Nơi này, chốn đó vô biên

Kỷ niệm êm ấm, nợ duyên vẫn còn

Bảo rằng hứa hẹn trường tồn

Ngày qua thân thiết, để còn mai sau

*

Bến – Thuyền có lúc gần nhau

Đôi khi xa cách dãi dầu nắng mưa

Thuyền thì nhớ Bến đâu vừa!

Bến luôn mong đợi, Thuyền chưa thấy về

Thời gian trôi mãi thỏa thuê

Xuân sang, hè tới, thu về, đông qua

Thuyền thì vượt sóng phong ba

Hướng tìm Bến cũ đậm đà nghĩa nhân

Gặp khi bão tố bao lần

Thuyền nghiêng chao đảo, rất cần Bến ơi!

Giờ đây ở giữa biển khơi

Căng buồm đợi gió đầy vơi nỗi niềm

Bến luôn vẫy gọi đợi thuyền

Mong ngày cập Bến nối liền yêu thương

Hoài Thanh