VUI và BUỒN

Vui với những ai được an vui

Chia sẻ buồn đau người gánh nặng

Vui để lạc quan mãi yêu đời

Buồn trong nỗi khổ kẻ lầm than

Vui làm xoa dịu bao nỗi lòng

Buồn chung giọt lệ sầu nhân thế

Vui để nâng đỡ những mảnh đời

Buồn vĩnh biệt khóc người nằm xuống

Vui vì Nước Trời được hứa ban

Buồn cảm thông phận hèn yếu đuối

Vui trong Tin Mừng Chúa Giê-Su

Buồn sao hờ hững đêm mịt mù

Vui sống Năm Cộng Đoàn Giáo Xứ

Buồn thoát ly chia rẽ phái bè…

Vui tươi cho cuộc sống nụ cười

Buồn sầu làm héo úa con tim

Vui lên khởi sắc trang Tin Mừng

Buồn đau tội lỗi tránh cho xa

Vui vẻ làm tâm hồn mãi trẻ

Buồn tí rồi quên để vui hoài.

BCT