Clips : Năm bài học quan trọng

 

 

Clips : Năm bài học quan trọng

 

Trong những ngày qua, chúng ta đã theo dõi “Năm bài học quan trọng” khởi từ một câu chuyện ngắn đầy ý nghĩa, để rút ra những bài học về sự Quan tâm, Giúp đỡ, Biết ơn, Tự giác và Hy sinh.

Tác giả vốn là một Giáo lý viên kỳ cựu tại giáo xứ Đa Minh và cũng là một giáo viên. Tranh thủ những ngày hè rảnh rỗi, đã biên tập và gửi đến những Slides quý giá này, với bút danh PTH, không biết có ai đoán được không ? Theo ý của nhiều độc giả, ban biên tập xin được chuyển thành năm clips cho dễ sử dụng.

 

1. Sự Quan tâm

dZD8itHa43E

 

2. Sự Giúp đỡ

x9Fug4rUJ5s

 

3. Lòng Biết ơn

IorNCNdsHLo

 

4. Tính Tự giác

0WLb17PIhlo

 

5. Sự Hy sinh

5cghv6xQohQ