Có quỷ hay không ?

 

Có quỷ hay không ?

 

Xem slides xin click tại đây.

Một giáo sư khoái chí sau khi bắt bí người học trò, với câu hỏi về sự hiện hữu của quỷ dữ như sản phẩm của Thượng Đế.

Thế nhưng một học trò khác trong lớp, với lý luận sắc xảo và chính xác, đã trình bày những lập luận thần học khá vững chắc, rằng : tối là vì thiếu sáng, lạnh vì thiếu nhiệt.

Anh kết luận : “Chúa không tạo ra qủy dữ. Qủy là do tình trạng thiếu vắng Chúa, thiếu vắng tình thương, thiếu vắng lòng nhân và đức tin nơi con người”. Tình thương và đức tin như là nhiệt và ánh sáng mới hiện hữu. Nếu không có chúng thì chắc chắn sẽ dẫn đến sự dữ.”

Đặc biệt người học trò độc đáo đó, sau này là một trong những nhà khoa học vĩ đại nhất của nhân loại qua mọi thời. Ai vậy ? … xin xem slides sẽ rõ.

DdQjeoOFo8Q