Con tin!

Một đời giữ vững lòng tin

Vào Cha thương mến trọn tình không phai

Dù đời muôn nẻo chông gai

Lòng con vẫn vững chẳng phai, chẳng sờn.

Con tin vào chúa từ nhân

Bên con khắp nẻo đường trần khó nguy

Yêu con Chúa chẳng sá chi

Yêu luôn cả những khó nguy khốn cùng.

***

Nhưng khi chạm phải gai hồng

Người để con bước xa trông chốn nào!

Con tin Chúa mãi vì sao

Trời đầy giông tố nơi nào cho con?

Niềm tin con chẳng vẹn tròn

Khi con đau khổ Người còn hay không?

***

Tin Người là đấng cậy trông

Một niềm phó thác chẳng mong đổi dời

Con yêu Chúa cả ngàn đời

Thập hình chia sớt cùng Người thương đau

Nhưng khi thập giá Chúa trao

Chúa ơi! Gánh nặng con nào dám mang

Con xa Chúa ở giữa đàng

Niềm tin vào Chúa lỡ làng từ đây.

***

Tấm thân mòn mỏi hao gầy

Tìm về bên Chúa tháng ngày kêu xin

Hồn con Chúa lại tái sinh

Cho con sống giữa tình Ngài bao la.

Giờ đây có Chúa là Cha

Tình yêu thỏa lấp muôn vàn đau thương.