Danh Sách Linh Mục Giáo Phận Phú Cường

Antôn Nguyễn Sỹ Quân

Năm sinh: Chịu chức: 28/11/2014

Chức vụ: Phó xứ Giáo Xứ: Gx. Tân Thông

Địa chỉ: Gx. Tân Thông ĐC: Tân Thông Hội, Củ Chi, HCM ĐT: 0167 833 1122

Antôn Pađôva Hà Văn Minh

Năm sinh: 14/03/1956 Chịu chức: 20/04/1990

Chức vụ: Chánh Xứ Giáo Xứ: Gx. Lái Thiêu

Địa chỉ: Gx. Lái Thiêu ĐC: Lái Thiêu, Thuận An, BD ĐT: 0650 3755728

Antôn Pađôva Hồ Ngọc Ẩn

Năm sinh: 06/06/1972 Chịu chức: 26/11/1998

Chức vụ: Chánh Xứ Giáo Xứ: Gx. Tân Quy

Địa chỉ: Gx. Tân Quy, ĐC: Ấp Thạnh An, Trung An, Củ Chi, HCM. ĐT: 08 37956089

Antôn Pađôva Phạm Văn Sáng

Năm sinh: 09/08/1968 Chịu chức: 27/07/2004

Chức vụ: Chánh Xứ Giáo Xứ: Gx. Bến Cát

Địa chỉ: Gx. Bến Cát ĐC: TT. Mỹ Phước, Bến Cát, BD ĐT: 0650.3559688

Augustinô Hà Minh Nghĩa

Năm sinh: 21/04/1936 Chịu chức: 26/03/1962

Chức vụ: Hưu Dưỡng Giáo Xứ: Gx. Kiên Long

Địa chỉ: Gx. Kiên Long ĐC: Ấp Bình Long, Thái Bình, Châu Thành, TN ĐT: 066 3780054

Đaminh Đỗ Bùi Quốc Thuấn

Năm sinh: 08/03/1971 Chịu chức: 27/07/2004

Chức vụ: Chánh Xứ Giáo Xứ: Gx. Củ Chi

Địa chỉ: Gx. Củ Chi ĐC: Kp. 8, Củ Chi, HCM ĐT: 08 38920030

Đaminh Đỗ Quang Vinh

Năm sinh: 29/11/1973 Chịu chức: 29/05/2012

Chức vụ: Chánh Xứ Giáo Xứ: Gx. Hiếu Liêm

Địa chỉ: Gx. Hiếu Liêm

Đaminh Hà Hỏa Tiễn

Năm sinh: 17/02/1970 Chịu chức: 18/10/2001

Chức vụ: Chánh Xứ Giáo Xứ: Gx. Minh Long

Địa chỉ: Gx. Minh Long ĐC: Chơn Thành, BP ĐT: 0986332188

Đaminh Hoàng Văn Chỉ

Năm sinh: 30/08/1950 Chịu chức: 25/07/2006

Chức vụ: Chánh Xứ Giáo Xứ: Gx. Lộc Tấn

Địa chỉ: Gx. Lộc Tấn ĐC: Lộc Tấn, Lộc Ninh, BP ĐT: 0651 3547277

Đaminh Lương Đức Toàn

Năm sinh: 13/01/1971 Chịu chức: 05/02/1999

Chức vụ: Chánh Xứ Giáo Xứ: Gx. Phong Cốc

Địa chỉ: Gx. Phong Cốc ĐC: Ấp Bình Phong, Thái Bình, Châu Thành, TN ĐT: 066 6272 126

Đaminh Nguyễn Đức Tôn

Năm sinh: 25/01/1970 Chịu chức: 27/07/2004

Chức vụ: Chánh Xứ Giáo Xứ: Gx. Hưng Hòa

Địa chỉ: Gx. Hưng Hòa ĐC: Ấp 6, Hưng Hòa, Bến Cát, BD ĐT: 0650 3563134

Đaminh Nguyễn Đức Trung

Năm sinh: 23/10/1961 Chịu chức: 17/10/2002

Chức vụ: Chánh Xứ Giáo Xứ: Gx. Bến Sắn

Địa chỉ: Gx. Bến Sắn ĐC: Ấp Tân Bình, Tân Hiệp, Tân Uyên, BD ĐT: 0650 3655281

Đaminh Nguyễn Ngọc Minh

Năm sinh: 16/01/1972 Chịu chức: 27/07/2004

Chức vụ: Chánh Xứ Giáo Xứ: Gx. Tân Thành

Địa chỉ: Gx. Tân Thành ĐC: Tân Thành, Bù đốp, BP ĐT: 0651 3553777

Đaminh Nguyễn Thành Thái

Năm sinh: 25/05/1974 Chịu chức: 27/07/2004

Chức vụ: Chánh Xứ Giáo Xứ: Gx. Tân Châu

Địa chỉ: Gx. Tân Châu ĐC: Ấp Thủ Chánh, Thành Tâm, Chơn Thành, BP ĐT: 0651 3667189

Đaminh Nguyễn Thế Trường

Năm sinh: 12/10/1970 Chịu chức: 25/07/2006

Chức vụ: Chánh Xứ Giáo Xứ: Gx. Suối Dây

Địa chỉ: Gx. Suối Dây ĐC: Suối Dây, Châu Thành, TN ĐT: 066 3737265

Đaminh Nguyễn Văn Chí

Năm sinh: 24/12/1960 Chịu chức: 27/07/2000

Chức vụ: Chánh Xứ Giáo Xứ: Gx. Minh Hưng – Gx. Tân Hiệp

Địa chỉ: Gx. Minh Hưng ĐC: Ấp 3, Minh Hưng, Chơn Thành, BP ĐT: 0651 3667908 ————————- Gx. Tân Hiệp ĐC: Tân Hiệp, Hớn Quản,BP

Đaminh Trạch Cao Xuân Khải

Năm sinh: 06/09/1972 Chịu chức: 22/12/2000

Chức vụ: Chánh Xứ Giáo Xứ: Gx. Thới Hòa

Địa chỉ: Gx. Thới Hòa ĐC: Thới Hòa, Bến Cát, BD ĐT: 0650 3556088

Giacôbê Trần Trung Hiếu

Năm sinh: 25/01/1970 Chịu chức: 02/07/2008

Chức vụ: Chánh Xứ Giáo Xứ: Gx. Tân Hiệp

Địa chỉ: Gx. Tân Hiệp ĐC: Tân Hiệp, Phú Giáo, Bình Dương ĐT: 0650 3661869

Giêrônimô Nguyễn Linh Thao

Năm sinh: 12/12/1960 Chịu chức: 27/07/2000

Chức vụ: Chánh Xứ Giáo Xứ: Gx. Mỹ Hưng

Địa chỉ: Gx. Mỹ Hưng ĐC: Ấp Mỹ Hưng, Chơn Thành, BP ĐT: 0913871841

Giêrônimô Nguyễn Phi Hùng

Năm sinh: 20/07/1970 Chịu chức: 04/04/2002

Chức vụ: Chánh Xứ Giáo Xứ: Gx. Lộc Quang

Địa chỉ: Gx. Lộc Quang ĐC: Ấp Việt Tân, Lộc Quang, Lộc Ninh, BP ĐT: 0919595554

Giêrônimô Trần Văn Thế

Năm sinh: Chịu chức:

Chức vụ: Phó Xứ Giáo Xứ: Gx. Bùng

Địa chỉ: Gx. Búng ĐC: Hưng Phước, Hưng Định, Thuận An, BD ĐT: 0650 3824445

Gioakim Lê Công Thành

Năm sinh: 15/06/1973 Chịu chức: 02/07/2008

Chức vụ: Chánh Xứ Giáo Xứ: Gx. Vĩnh Hòa

Địa chỉ: Gx. Vĩnh Hòa ĐC: Ấp Vĩnh An, Vĩnh Hòa, Phú Giáo, BD ĐT: 0650 3695147

Gioakim Trần An Toàn

Năm sinh: 03/02/1947 Chịu chức: 08/12/1973

Chức vụ: Chánh Xứ Giáo Xứ: Gx. Phú Ninh

Địa chỉ: Gx. Phú Ninh ĐC: Kp. 1, Châu Thành, TN ĐT: 066 3878642

Gioan B. Bùi Viết Thiệp

Năm sinh: 21/04/1968 Chịu chức: 05/02/1999

Chức vụ: Chánh Xứ Giáo Xứ: Gx. Cây Cam

Địa chỉ: Gx. Cây Cam ĐC: An Bình, Phú Giáo, BD

Gioan B. Nguyễn Hiếu Thảo

Năm sinh: 26/06/1975 Chịu chức: 17/09/2013

Chức vụ: Phó Xứ Giáo Xứ: Gx. Lái Thiêu

Địa chỉ: Gx. Lái Thiêu ĐC: Lái Thiêu, Thuận An, BD ĐT: 0650 3755728

Gioan B. Nguyễn Minh Hùng

Năm sinh: 23/05/1970 Chịu chức: 22/12/2000

Chức vụ: Chánh Xứ Giáo Xứ: Gx. Tân Thạnh Đông

Địa chỉ: Gx. Tân Thạnh Đông ĐC: Ấp I, Tân Thạnh Đông, Củ Chi, HCM ĐT: 08 35840164

Gioan B. Nguyễn Văn Riễn

Năm sinh: 20/01/1954 Chịu chức: 11/10/1987

Chức vụ: Chánh Xứ Giáo Xứ: Gx. Thành Phố Mới

Địa chỉ: Đường Huỳnh Văn Lũy, Kp. 5, P. Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một

Gioan B. Phạm Quý Trọng

Năm sinh: 27/06/1976 Chịu chức: 04/04/2002

Chức vụ: Đặc trách ơn gọi Giáo Phận Giáo Xứ: Nhà Chung GP

Địa chỉ: Nhà Chung GP ĐC: 104 đường lạc long quân Phường Phú Cường Thị Xã Thủ Dầu Một,BD. ĐT: 0650 3821 154

Gioan B. Trần Đình Phùng

Năm sinh: 04/10/1971 Chịu chức: 27/12/2000

Chức vụ: Chánh Xứ Giáo Xứ: Gx. Kỉnh Nhượng

Địa chỉ: Gx. Kỉnh Nhượng ĐC: Ấp Trảng Sắn, Vĩnh Hoà, Phú Giáo, BD ĐT: 0650 3672872

Gioan B. Trần Xuân Minh Chánh

Năm sinh: 28/04/1974 Chịu chức: 04/04/2002

Chức vụ: Chánh Xứ Giáo Xứ: Gx. An Linh

Địa chỉ: Gx. An Linh ĐC: An Linh, Phú Giáo, BD ĐT: 0650 3671856

Gioan B. Vũ Văn Trung

Năm sinh: 30/12/1973 Chịu chức: 25/05/2010

Chức vụ: Chánh Xứ Giáo Xứ: Gx. Minh Lập

Địa chỉ: Gx. Minh Lập ĐC: Ấp 1, Minh Lập, Chơn Thành, BP ĐT: 0651 3663591

Gioan Lê Quang Tuyến

Năm sinh: 15/07/1972 Chịu chức: 02/07/2008

Chức vụ: Đại Diện Tư Pháp Giáo Xứ: Toà Giám Mục

Địa chỉ: 104 đường lạc long quân Phường Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một,BD. ĐT: 0650 3821 154

Gioan Nguyển Đình Phú

Năm sinh: 04/11/1958 Chịu chức: 27/07/2000

Chức vụ: Chánh Xứ Giáo Xứ: Gx. Võng Phan

Địa chỉ: Gx. Võng Phan ĐC: Ấp 2, Lạc An, Bắc Tân Uyên, BD ĐT: 0650 3656186

Gioan Võ Hoàn Sinh

Năm sinh: 02/08/1956 Chịu chức: 25/01/1989

Chức vụ: Chánh Xứ Giáo Xứ: Gx. Tây Ninh

Địa chỉ: Gx. Tây Ninh ĐC: Kp. 3, phường 2, TN ĐT: 066 3827772

Giuse Âu Dương Chi

Năm sinh: 12/01/1927 Chịu chức: 27/04/1974

Chức vụ: Hưu Dưỡng Giáo Xứ: Gx. Trảng Bàng

Địa chỉ: Gx. Trảng Bàng ĐC: Kp. Lộc An, Trảng Bàng, TN ĐT: 066 3890036

Giuse Cao Đình Phương

Năm sinh: 31/07/1956 Chịu chức: 04/04/1991

Chức vụ: Chánh Xứ Giáo Xứ: Gx. Chánh Tòa

Địa chỉ: Gx. Chánh Tòa ĐC: 394 Cách Mạng Tháng 8, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương. ĐT: 0650 3822292

Giuse Đào Nguyên Thống

Năm sinh: 07/05/1943 Chịu chức: 05/05/1973

Chức vụ: Chánh Xứ Giáo Xứ: Gx. Lực Điền

Địa chỉ: Gx. Lực Điền ĐC: Ấp1, Lạc An, Bắc Tân Uyên, BD ĐT: 0650 3656192

Giuse Đỗ Văn Hùng

Năm sinh: Chịu chức: 28/11/2014

Chức vụ: Phó Xứ Giáo Xứ: Gx. Thới Hòa

Địa chỉ: Gx. Thới Hòa ĐC: Thới Hòa, Bến Cát, BD ĐT: 0650 3556088

Giuse Dư Nhật Minh

Năm sinh: 17/03/1980 Chịu chức: 29/05/2012

Chức vụ: Phó Xứ Giáo Xứ: Gx. Tân Thông

Địa chỉ: Gx. Tân Thông ĐC: Tân Thông Hội, Củ Chi, HCM ĐT: 0167 833 1122

Giuse Khuất Văn Long

Năm sinh: 11/05/1958 Chịu chức: 27/07/2000

Chức vụ: Chánh Xứ Giáo Xứ: Gx. Thánh Mẫu

Địa chỉ: Gx. Thánh Mẫu ĐC: Mỏ Công, Tân Biên, TN ĐT: 066 3874764

Giuse Maria Phạm Tường Thành

Năm sinh: 02/12/1978 Chịu chức: 28/11/2014

Chức vụ: Phó xứ Giáo Xứ: Tây Ninh

Địa chỉ: Gx. Tây Ninh ĐC: Kp. 3, phường 2, TN ĐT: 066 3827772

Giuse Nguyễn Anh Tuấn

Năm sinh: Chịu chức: 28/11/2014

Chức vụ: Phó xứ Giáo Xứ: Gx. Minh Hưng

Địa chỉ: Gx. Minh Hưng ĐC: Ấp 3, Minh Hưng, Chơn Thành, BP ĐT: 0651 3667908

Giuse Nguyễn Bác Ái

Năm sinh: 01/08/1930 Chịu chức: 27/07/1958

Chức vụ: Hưu Dưỡng Giáo Xứ: Gx. Chánh Thiện

Địa chỉ: Gx. Chánh Thiện, ĐC:Hiệp Thành, Tp. Thủ Dầu Một, BD ( DĐ: 0906 740919 CĐ: 0650 6288799)

Giuse Nguyễn Đăng Hanh

Năm sinh: 05/06/1938 Chịu chức: 14/05/1968

Chức vụ: Hưu Dưỡng Giáo Xứ: Nhà Nghỉ Dưỡng GP

Địa chỉ: Nhà Nghỉ Dưỡng GP 104 Lạc Long Quân, Phường Phú Cường, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương Email: [email protected] SDT: +84 (650) 3822860

Giuse Nguyễn Duy Nhất

Năm sinh: 30/04/1970 Chịu chức: 25/06/2002

Chức vụ: Chánh Xứ Giáo Xứ: Gx. Bến Trường

Địa chỉ: Gx. Bến Trường ĐC: Ấp Trường, Hảo Đước, Châu Thành, TN ĐT: 0908 371651

Giuse Nguyễn Hồng Ánh

Năm sinh: 29/08/1972 Chịu chức: 04/04/2002

Chức vụ: Chánh Xứ Giáo Xứ: Gx. Thánh Tuân

Địa chỉ: Gx.Thánh Tuân ĐC: Châu Thành, Tây Ninh ĐT: 066 3780396

Giuse Nguyễn Khắc Hoài

Năm sinh: 29/10/1973 Chịu chức: 04/04/2002

Chức vụ: Chánh Xứ Giáo Xứ: Gx. Hội Nghĩa

Địa chỉ: Hội Nghĩa, Tân Uyên, Bình Dương ĐT: 0650 3685122

Giuse Nguyễn Minh Chánh

Năm sinh: 19/12/1975 Chịu chức: 27/07/2004

Chức vụ: Chánh Xứ Giáo Xứ: Gx. Phú Lương – Gx. An Khương

Địa chỉ: Gx. Phú Lương ĐC: Thanh Lương, Bình Long, BP ĐT: 0651 3650060 ———————- Gx. An Khương ĐC: An Khương, Hớn Quản, BP ĐT: 0918 657791

Giuse Nguyễn Ngọc Đức

Năm sinh: 05/06/1971 Chịu chức: 08/09/1999

Chức vụ: Chánh Xứ Giáo Xứ: Gx. Tha La

Địa chỉ: Gx. Tha La ĐC: An Hoà, Trảng Bàng, TN

Giuse Nguyễn Phát Tài

Năm sinh: 18/01/1972 Chịu chức: 27/07/2004

Chức vụ: Chánh Xứ Giáo Xứ: Gx.Tân Thông

Địa chỉ: Gx.Tân Thông ĐC: Tân Thông Hội, Củ Chi, HCM ĐT: 0167 833 1122

Giuse Nguyễn Phong Sương

Năm sinh: 04/02/1971 Chịu chức: 25/06/2002

Chức vụ: Phó Xứ Giáo Xứ: Gx. Chánh Tòa

Địa chỉ: Gx. Chánh Tòa ĐC: 394 Cách Mạng Tháng 8, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương. ĐT: 0650 3822292

Giuse Nguyễn Quốc Trung

Năm sinh: 25/10/1974 Chịu chức: 25/05/2010

Chức vụ: Quản Lý Giáo Xứ: Nhà Chung GP

Địa chỉ: Nhà Chung GP ĐC: 104 đường lạc long quân Phường, Phú Cường, Tp. Thủ Dầu Một,BD.

Giuse Nguyễn Trịnh Can

Năm sinh: 14/09/1961 Chịu chức: 17/10/2002

Chức vụ: Chánh Xứ Giáo Xứ: Gx. Tân Kim Bảng

Địa chỉ: Gx.Tân Kim Bảng ĐC: Ấp Cây Dừng, Hiếu Liêm, Bắc Tân Uyên, BD ĐT: 0650 6535723

Giuse Nguyễn Văn Cung

Năm sinh: 15/07/1932 Chịu chức: 31/05/1960

Chức vụ: Hưu Dưỡng Giáo Xứ: Gx. Mỹ Hảo

Địa chỉ: Gx. Mỹ Hảo ĐC: Chánh Mỹ, Thủ Dầu Một, BD ĐT: 0650 3821713

Giuse Nguyễn Văn Phán

Năm sinh: Chịu chức: 28/11/2014

Chức vụ: Phó xứ Giáo Xứ: Gx. Phước Vĩnh

Địa chỉ: Gx. Phước Vĩnh ĐC: TT. Phước Vĩnh, Phú Giáo, BD ĐT: 0650 3672741

Giuse Nguyễn Văn Thân

Năm sinh: 10/07/1968 Chịu chức: 05/02/1999

Chức vụ: Chánh Xứ Giáo Xứ: Gx. Minh Thạnh

Địa chỉ: Gx. Minh Thạnh ĐC: Ấp II, Minh Thạnh, Dầu Tiếng, BD ĐT: 0650 3545258

Giuse Nguyễn Văn Thịnh

Năm sinh: 14/10/1955 Chịu chức: 04/04/1991

Chức vụ: Chánh Xứ Giáo Xứ: Gx. Phú Long

Địa chỉ: Gx. Phú Long ĐC: Lái Thiêu, Thuận An, BD ĐT: 0918 027564

Giuse Phạm Chí Dũng

Năm sinh: 30/11/1971 Chịu chức: 25/07/2006

Chức vụ: Chánh Xứ Giáo Xứ: Gx. Hảo Đước

Địa chỉ: Gx. Hảo Đước ĐC: Hảo Đước, Châu Thành, TN ĐT: 066 3782260

Giuse Phạm Quang Tòng

Năm sinh: 16/04/1944 Chịu chức: 29/04/1970

Chức vụ: Chánh Xứ Giáo Xứ: Gx. Phước Vĩnh

Địa chỉ: Gx. Phước Vĩnh ĐC: TT. Phước Vĩnh, Phú Giáo, BD ĐT: 0650 3672741

Giuse Phạm Tiến Lễ

Năm sinh: 22/04/1979 Chịu chức: 17/09/2013

Chức vụ: Phó Xứ Giáo Xứ: Gx. Thới Hoà

Địa chỉ: Gx. Thới Hoà ĐC: Thới Hòa, Bến Cát, BD ĐT: 0650 3556088

Giuse Phạm Văn Hòa

Năm sinh: 05/10/1957 Chịu chức: 10/01/1997

Chức vụ: Chánh Xứ Giáo Xứ: Gx. Bắc Hà

Địa chỉ: Gx. Bắc Hà ĐC: Kp. 3, Củ Chi, HCM ĐT: 08.38920716

Giuse Quang Minh Tuấn

Năm sinh: 25/01/1942 Chịu chức: 01/05/1969

Chức vụ: Chánh Xứ Giáo Xứ: Gx. Bình Long

Địa chỉ: Gx. Bình Long ĐC: Trần Phú, KP. Phú An, P.An Lộc, Bình Long, BP ĐT : 0651 3666918

Giuse Trần Ngọc Hữu

Năm sinh: 20/02/1945 Chịu chức: 15/06/1975

Chức vụ: Hưu Dưỡng Giáo Xứ: Nhà Chung GP

Địa chỉ: Nhà Chung GP ĐC: 104 đường lạc long quân Phường Phú Cường Thị Xã Thủ Dầu Một,BD. ĐT: 0650 3821 154

Giuse Trần Tấn Lực

Năm sinh: 08/08/1980 Chịu chức: 25/05/2010

Chức vụ: Linh Hướng Giáo Xứ: Nhà Chung GP

Địa chỉ: Nhà Chung GP ĐC: 104 đường lạc long quân Phường Phú Cường Thị Xã Thủ Dầu Một,BD. ĐT: 0650 3821 154

Giuse Trương Công Thành

Năm sinh: 12/04/1945 Chịu chức: 29/04/1973

Chức vụ: Chánh Xứ Giáo Xứ: Gx. Tân Nghĩa

Địa chỉ: Gx. Tân Nghĩa ĐC: Thạnh Đông, Tân Châu, TN ĐT: 066 3875558

Giuse Vũ Hùng Sơn

Năm sinh: 23/05/1950 Chịu chức: 13/12/1987

Chức vụ: Chánh Xứ Giáo Xứ: Gx. Bắc Đoàn

Địa chỉ: Gx. Bắc Đoàn ĐC: khu I, ấp Đình, Tân Phú Trung, Củ Chi, HCM ĐT: 0913 897921

Giuse Vũ Khắc Anh Tâm

Năm sinh: 08/03/1975 Chịu chức: 25/06/2002

Chức vụ: Chánh Xứ Giáo Xứ: Gx. Thượng Phúc

Địa chỉ: Gx. Thượng Phúc ĐC: Ấp 3, Lạc An, Bắc Tân Uyên, BD

Hilario Nguyễn Đoàn Thanh Phong

Năm sinh: 15/05/1975 Chịu chức: 04/04/2002

Chức vụ: Chánh Xứ Giáo Xứ: Gx. Lễ Trang

Địa chỉ: Gx. Lễ Trang ĐC: Ấp 5, Vĩnh Hoà, Phú Giáo, BD ĐT: 0650 3672396

Inhaxiô Nguyễn Đức Việt

Năm sinh: 19/12/1980 Chịu chức: 25/05/2010

Chức vụ: Chánh Xứ Giáo Xứ: Gx. Cảnh Lâm

Địa chỉ: Gx. Cảnh Lâm ĐC: Ấp 2, Lạc An, Bắc Tân Uyên, BD ĐT: 0650 3656176

Laurensô Trương Văn Luyện

Năm sinh: 01/06/1967 Chịu chức: 26/11/1998

Chức vụ: Giáo Xứ: Nhà Chung GP

Địa chỉ: 104 đường lạc long quân Phường Phú Cường TP. Thủ Dầu Một,BD. ĐT: 0650 3821 154

Maccô Thượng Nguyên Khôi

Năm sinh: 17/08/1974 Chịu chức: 18/10/2001

Chức vụ: Chánh Xứ Giáo Xứ: Gx. Phước Hòa

Địa chỉ: Gx. Phước Hòa ĐC: Phước Hoà, Phú Giáo, BD

Martinô Nguyễn Viết Anh Dũng

Năm sinh: 06/06/1975 Chịu chức: 02/07/2008

Chức vụ: Chánh Xứ Giáo Xứ: Gx. Thanh An

Địa chỉ: Gx. Thanh An ĐC: Ấp An Quy, Thanh An, Hớn Quản, BP ĐT: 0651 3610016

Micae Lê Văn Khâm

Năm sinh: 04/01/1939 Chịu chức: 14/05/1968

Chức vụ: Chánh Xứ Giáo Xứ: Gx. Búng

Địa chỉ: Gx. Búng ĐC: Hưng Phước, Hưng Định, Thuận An, BD ĐT: 0650 3824445

Micae Nguyễn Văn Giang

Năm sinh: 26/09/1967 Chịu chức: 27/12/2000

Chức vụ: Chánh Xứ Giáo Xứ: Gx. Bàu Ao

Địa chỉ: Gx. Bàu Ao ĐC: Kp. 4, Phước Vĩnh, Phú Giáo, BD

Micae Nguyễn Văn Minh

Năm sinh: 24/02/1938 Chịu chức: 21/12/1969

Chức vụ: Hưu Dưỡng Giáo Xứ: Gx. Lái Thiêu

Địa chỉ: Gx. Lái Thiêu ĐC: Lái Thiêu, Thuận An, BD ĐT: 0650 3755728

Phanxicô Salêsiô Nguyễn Văn Cảnh

Năm sinh: 16/06/1977 Chịu chức:

Chức vụ: Phó Xứ Giáo Xứ: Gx. Bến Sắn

Địa chỉ: Gx. Bến Sắn ĐC: Ấp Tân Bình, Tân Hiệp, Tân Uyên, BD ĐT: 0650 3655281

Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Vinh

Năm sinh: 23/09/1963 Chịu chức: 25/07/2006

Chức vụ: Chánh Xứ Giáo Xứ: Gx. Quản Lợi

Địa chỉ: Gx. Quản Lợi ĐC: ấp Ấn Lợi, Tân lợi, Hớn Quản, BP

Phanxicô Xaviê Nguyễn Xuân Quyền

Năm sinh: 05/12/1982 Chịu chức: 29/05/2012

Chức vụ: Phó Xứ Giáo Xứ: Gx. Bình Long

Địa chỉ: Gx. Bình Long ĐC: Trần Phú, KP. Phú An, P.An Lộc, Bình Long, BP ĐT: 0651 3666918

Phanxicô Xaviê Phạm Quốc Việt

Năm sinh: Chịu chức: 28/11/2014

Chức vụ: Phó xứ Giáo Xứ: Gx. Mỹ Vân

Địa chỉ: Gx. Mỹ Vân ĐC: Lạc An, Bắc Tân Uyên, BD ĐT: 0650 3656185

Phaolô Lê Vinh Đởm

Năm sinh: 14/03/1955 Chịu chức: 20/04/1990

Chức vụ: Chánh Xứ Giáo Xứ: Gx. Lộc Ninh

Địa chỉ: Gx. Lộc Ninh ĐC: TT. Lộc Ninh, Lộc Ninh, BP ĐT: 0651 3567676

Phaolô Nguyễn Hồng Phong

Năm sinh: 25/12/1976 Chịu chức: 29/05/2012

Chức vụ: Chánh Xứ Giáo Xứ: Gx. Suối Đá

Địa chỉ: Gx. Suối Đá ĐC: Kp. 4, Dương Minh Châu, TN ĐT: 066 3877725

Phaolô Nguyễn Ngọc Hưng

Năm sinh: 17/02/1969 Chịu chức: 26/11/1998

Chức vụ: Giáo Xứ: Nhà Chung

Địa chỉ: Nhà Chung GP ĐC: 104 đường lạc long quân Phường Phú Cường Thị Xã Thủ Dầu Một,BD. ĐT: 0650 3821 154

Phaolô Nguyễn Phú Cường

Năm sinh: Chịu chức: 28/11/2014

Chức vụ: Ban ơn gọi Giáo Xứ: Nhà Chung GP

Địa chỉ: 104 đường lạc long quân Phường Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một,BD. ĐT: 0650 3821 154

Phaolô Nguyễn Quốc Khánh

Năm sinh: 30/10/1962 Chịu chức: 05/02/1999

Chức vụ: Chánh Xứ Giáo Xứ: Gx. Tích Thiện

Địa chỉ: Gx. Tích Thiện ĐC: Lộc Điền, Lộc Ninh, BP ĐT: 0651 3569851

Phaolô Nguyễn Quốc Thắng

Năm sinh: 12/08/1966 Chịu chức: 12/08/1993

Chức vụ: Chánh Xứ Giáo Xứ: Gx. Hiệp Thạnh

Địa chỉ: Gx. Hiệp Thạnh ĐC: Ấp Đá Hàng, Hiệp Thạnh, Gò Dầu, TN ĐT: 066 3854370

Phaolô Nguyễn Quốc Tiến

Năm sinh: 07/07/1979 Chịu chức: 25/07/2006

Chức vụ: Chánh Xứ Giáo Xứ: Gx. Phước An

Địa chỉ: Gx. Phước An ĐC: Hớn Quản, BP ĐT: 0907172060

Phaolô Nguyễn Thanh Tuấn

Năm sinh: 16/04/1981 Chịu chức: 29/05/2012

Chức vụ: Du Học Roma Giáo Xứ: Du Học Roma

Địa chỉ: Du Học Roma

Phaolô Nguyễn Văn Khi

Năm sinh: 01/09/1938 Chịu chức: 06/01/1967

Chức vụ: Chánh Xứ Giáo Xứ: GĐ. Lô 6

Địa chỉ: GĐ. Lô 6 ĐC: An Nhơn Tây, Củ Chi, TP. HCM.

Phaolô Phạm Quốc Tuý

Năm sinh: 20/03/1947 Chịu chức: 30/06/1975

Chức vụ: Chánh Xứ Giáo Xứ: Gx. Bình Hoà

Địa chỉ: Gx. Bình Hoà ĐC: Kp. Bình Hoà, Lái Thiêu, Thuận An, BD ĐT: 0650 3756477

Phaolô Trần Hữu Phúc

Năm sinh: 10/07/1955 Chịu chức: 04/04/1991

Chức vụ: Chánh Xứ Giáo Xứ: Gx. Bình Nguyên

Địa chỉ: Gx. Bình Nguyên ĐC: Ấp Bình Nguyên I, Gia Bình, Trảng Bàng, TN ĐT: 066 3585181

Phaolô Trần Thanh Danh

Năm sinh: 08/04/1974 Chịu chức: 22/12/2000

Chức vụ: Chánh Xứ Giáo Xứ: Gx. Vinh Sơn(TN)

Địa chỉ: Gx. Vinh Sơn(TN) ĐC: Châu Thành, TN ĐT: 066 3780394

Phêrô Đinh Quang Dũng

Năm sinh: 02/01/1962 Chịu chức: 25/07/2006

Chức vụ: Chánh Xứ Giáo Xứ: Gx. Nha Bích

Địa chỉ: Gx. Nha Bích ĐC: Nha Bích, Chơn Thành, BP ĐT: 0902435505

Phêrô Hồng Thanh Bình

Năm sinh: 01/07/1969 Chịu chức: 25/07/2006

Chức vụ: Chánh Xứ Giáo Xứ: Gx. Chánh Thiện

Địa chỉ: Gx.Chánh Thiện ĐC: Hiệp Thành, Tp. Thủ Dầu Một, BD ĐT: 0650 3824437

Phêrô Huỳnh Thế Vinh

Năm sinh: 08/04/1981 Chịu chức: 25/05/2010

Chức vụ: Du Học Philippine Giáo Xứ: Du Học Philippine

Địa chỉ: Du Học Philippine

Phêrô Lưu Đức Tân

Năm sinh: 25/03/1937 Chịu chức: 14/05/1968

Chức vụ: Hưu Dưỡng Giáo Xứ: Gx. Võng Phan

Địa chỉ: Gx. Võng Phan ĐC: Ấp 2, Lạc An, Bắc Tân Uyên, BD ĐT: 0650 3656186

Phêrô Nguyễn Thái Học

Năm sinh: 18/07/1971 Chịu chức: 27/07/2004

Chức vụ: Chánh Xứ Giáo Xứ: Gx. Rạch Kiến

Địa chỉ: Gx. Rạch Kiến ĐC: Ấp Bưng Còng, Thanh Tuyền, Dầu Tiếng, BD ĐT: 0650 3530302

Phêrô Nguyễn Văn Phương

Năm sinh: 06/06/1968 Chịu chức: 26/11/1998

Chức vụ: Chánh Xứ Giáo Xứ: Gx. Bình Sơn

Địa chỉ: Gx. Bình Sơn ĐC: Ấp An Mỹ, An Sơn, Thuận An, BD ĐT: 0650 3726655

Phêrô Nguyễn Văn Quốc

Năm sinh: 15/06/1975 Chịu chức: 27/07/2004

Chức vụ: Chánh Xứ Giáo Xứ: Gx. Trảng Bàng

Địa chỉ: Gx. Trảng Bàng ĐC: Kp. Lộc An, Trảng Bàng, TN ĐT: 066 3890036

Phêrô Nguyễn Văn Thắm

Năm sinh: 13/10/1939 Chịu chức: 29/04/1969

Chức vụ: Hưu Dưỡng Giáo Xứ: Gx. Bà Lụa

Địa chỉ: Gx. Bà Lụa ĐC: Phú Thọ, Thủ Dầu Một, BD ĐT: 0650 3825567

Phêrô Phan Văn Toàn

Năm sinh: 11/07/1970 Chịu chức: 27/07/2004

Chức vụ: Chánh Xứ Giáo Xứ: Gx. Lộc Thiện

Địa chỉ: Gx. Lộc Thiện ĐC: Lộc Thiện, Lộc Ninh, BP

Phêrô Phan Văn Tươi

Năm sinh: 29/02/1956 Chịu chức: 25/07/2006

Chức vụ: Chánh Xứ Giáo Xứ: Gx. Cây Trường

Địa chỉ: Gx. Giên Hà ĐC: Ấp I, Xã Lạc An, Huyện Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương. ĐT: 0650 3656192

Phêrô Tạ Văn Đức

Năm sinh: 22/10/1955 Chịu chức: 03/11/1999

Chức vụ: Chánh Xứ Giáo Xứ: Gx. Hoàng Châu

Địa chỉ: Gx. Hoàng Châu ĐC: Ấp 2, Lạc An, Bắc Tân Uyên, BD ĐT: 0650 3680286

Phêrô Trần Công Cảnh

Năm sinh: 04/11/1977 Chịu chức: 02/07/2008

Chức vụ: Chánh Xứ Giáo Xứ: Gx. Phú Hoà Đông

Địa chỉ: Gx. Phú Hòa Đông ĐC: Ấp Chợ, Phú Hoà Đông, Củ Chi, HCM ĐT: 08 38928554

Phêrô Trần Huy Vũ

Năm sinh: 29/06/1979 Chịu chức: 25/07/2006

Chức vụ: Chánh Xứ Giáo Xứ: Gx. Phước Minh

Địa chỉ: Gx. Phước Minh ĐC: Ấp A4, Phước Minh, Dương Minh Châu, TN ĐT: 066 3775517

Phêrô Trần Thái Phong

Năm sinh: 26/08/1972 Chịu chức: 02/07/2008

Chức vụ: Chánh Xứ Giáo Xứ: Gx. Lộc Hiệp

Địa chỉ: Gx. Lộc Hiệp ĐC: Lộc Hiệp, Lộc Ninh, BP

Phêrô Trần Văn Khánh

Năm sinh: 16/09/1956 Chịu chức: 17/10/2002

Chức vụ: Linh Hướng Giáo Xứ: Nhà Chung

Địa chỉ: Nhà Chung GP ĐC: 104 đường lạc long quân Phường Phú Cường Thị Xã Thủ Dầu Một,BD. ĐT: 0650 3821 154

Phêrô Trương Huy Hoàng

Năm sinh: 10/10/1959 Chịu chức: 25/01/1989

Chức vụ: Chánh Xứ Giáo Xứ: Gx. Vinh Sơn

Địa chỉ: Gx. Vinh Sơn ĐC: Khu 6, Phú Hoà, Thủ Dầu Một, BD ĐT: 0650 3825191

Philipphê Đỗ Huy Thụy

Năm sinh: 10/07/1982 Chịu chức: 29/05/2012

Chức vụ: Chánh Xứ Giáo Xứ: Gx. Ngọc Đồng

Địa chỉ: Gx. Ngọc Đồng ĐC: Ấp 3, Lạc An, Bắc Tân Uyên, BD ĐT: 0650 3656176

Phoalô Hoàng Mạnh Huy

Năm sinh: 25/11/1982 Chịu chức: 28/11/2014

Chức vụ: Phó Ban Truyền Thông Giáo Xứ: Tòa Giám Mục

Địa chỉ: Đường Lạc Long Quân, Phường Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một,BD.

Raphael Nguyễn Bùi Ngọc Liêm

Năm sinh: 29/04/1979 Chịu chức: 25/05/2010

Chức vụ: Chánh Xứ Giáo Xứ: Gx. Kiên Long

Địa chỉ: Gx. Kiên Long ĐC: Ấp Bình Long, Thái Bình, Châu Thành, TN ĐT: 066 3780054

Simon Nguyễn Văn Thu

Năm sinh: 05/10/1958 Chịu chức: 09/06/1998

Chức vụ: Chánh Xứ Giáo Xứ: Gx. Sơn Lộc

Địa chỉ: Gx. Sơn Lộc ĐC: Ấp Đình, Tân Phú Trung, Củ Chi, HCM ĐT: 08 38922401

Tađêô Lý Nguyễn Anh Thy

Năm sinh: 26/10/1978 Chịu chức: 25/05/2010

Chức vụ: Chánh Văn Phòng Giáo Xứ: Toà Giám Mục

Địa chỉ: Toà Giám Mục ĐC: 104 đường lạc long quân Phường Phú Cường Thị Xã Thủ Dầu Một,BD. ĐT: 0650 3821 154

Têphanô Nguyễn Văn Ri

Năm sinh: 03/02/1941 Chịu chức: 28/11/1970

Chức vụ: Chánh Xứ Giáo Xứ: Gx. Phước Điền

Địa chỉ: Gx. Phước Điền ĐC: Thanh Điền, Châu Thành, TN ĐT: 066 3823067

Titô Nguyễn Minh Nhường

Năm sinh: 19/04/1955 Chịu chức: 25/01/1989

Chức vụ: Chánh Xứ Giáo Xứ: Gx. Mỹ Hảo

Địa chỉ: Gx. Mỹ Hảo ĐC: Chánh Mỹ, Thủ Dầu Một, BD ĐT: 0650 3821713

Titô Trần Nguyên Lãm

Năm sinh: 23/01/1976 Chịu chức: 02/07/2008

Chức vụ: Giáo Xứ: Nhà Chung

Địa chỉ: Nhà Chung GP ĐC: 104 đường lạc long quân Phường Phú Cường Thị Xã Thủ Dầu Một,BD. ĐT: 0650 3821 154

Tôma Lê Phát Trưởng

Năm sinh: 16/06/1967 Chịu chức: 10/10/1993

Chức vụ: Chánh Xứ Giáo Xứ: Gx. Chơn Thành

Địa chỉ: Gx. Chơn Thành ĐC: TT. Chơn Thành, Chơn Thành, BP ĐT: 0651 3667469

Tôma Nguyễn Văn Điểu

Năm sinh: 17/06/1941 Chịu chức: 29/04/1970

Chức vụ: Hưu Dưỡng Giáo Xứ: Gx. Tân Quy

Địa chỉ: Gx. Tân Quy ĐC: Ấp Thạnh An, Trung An, Củ Chi, HCM ĐT: 08 37956089

Tôma Phạm Văn Đông

Năm sinh: 13/06/1979 Chịu chức: 17/09/2013

Chức vụ: Chánh Xứ Giáo Xứ: Gx. Tân Lập

Địa chỉ: Xã Tân Lập, Huyện Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

Tôma Phan Minh Chánh

Năm sinh: 04/08/1937 Chịu chức: 29/04/1967

Chức vụ: Hưu Dưỡng Giáo Xứ: Gx. Chánh Thiện

Địa chỉ: Gx. Chánh Thiện ĐC: Hiệp Thành, Tp. Thủ Dầu Một, BD ĐT: 0650 3824437

Tôma Trần Đức Thành

Năm sinh: 06/01/1958 Chịu chức: 03/11/1999

Chức vụ: Chánh Xứ Giáo Xứ: Gx. Gò Dầu

Địa chỉ: Gx. Gò Dầu ĐC: Ấp Rạch Sơn, Gò Dầu, TN ĐT: 0903923599

Vinh Sơn Đỗ Hồng Danh

Năm sinh: 01/05/1968 Chịu chức: 02/07/2008

Chức vụ: Chánh Xứ Giáo Xứ: Gx. Thị Tính

Địa chỉ: Gx. Thị Tính ĐC: Ấp 5, Long Hoà, Dầu Tiếng, BD ĐT: 0650 3562048

Vinh Sơn Kiều Duy Tân

Năm sinh: 20/07/1979 Chịu chức: 25/05/2010

Chức vụ: Phó Xứ Giáo Xứ: Gx. Bình Hòa

Địa chỉ: Gx. Bình Hòa ĐC: Kp. Bình Hoà, Lái Thiêu, Thuận An, BD ĐT: 0650 3756477

Vinh Sơn Nguyễn Đăng Khoa

Năm sinh: 23/06/1975 Chịu chức: 04/04/2002

Chức vụ: Chánh Xứ Giáo Xứ: Gx. Phú Lợi

Địa chỉ: Gx. Phú Lợi ĐC: Khu phố 5, Phú Hoà, Thủ Dầu Một, BD ĐT: 0650 3828394

Vinh Sơn Nguyễn Minh Tuấn

Năm sinh: 22/08/1979 Chịu chức: 25/05/2010

Chức vụ: Chánh Xứ Giáo Xứ: Gx. Nước Vàng

Địa chỉ: Gx. Nước Vàng ĐC: Ấp Nước Vàng, An Bình, Phú Giáo, BD ĐT: 0650 3672964

Vinh Sơn Nguyễn Xuân Tuấn

Năm sinh: 01/11/1973 Chịu chức: 25/06/2002

Chức vụ: Phó Xứ Giáo Xứ: Gx. Chánh Tòa

Địa chỉ: 394 Cách Mạng Tháng 8, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương. ĐT: 0650 3822292

Vinh Sơn Trần Minh Khang

Năm sinh: 19/03/1922 Chịu chức: 29/03/1952

Chức vụ: Hưu Dưỡng Giáo Xứ: Gx. Phú Long

Địa chỉ: Gx.Phú Long ĐC: Lái Thiêu, Thuận An, BD ĐT: 0918 027564

Vinh Sơn Trần Thế Thuận

Năm sinh: 08/11/1943 Chịu chức: 17/12/1972

Chức vụ: Chánh Xứ Giáo Xứ: Gx. Mỹ Vân

Địa chỉ: Gx. Mỹ Vân ĐC: Lạc An, Bắc Tân Uyên, BD ĐT: 0650 3656185

VinhSơn Hoàng Trung Đoàn

Năm sinh: 05/04/1955 Chịu chức: 04/04/1991

Chức vụ: Chánh Xứ Giáo Xứ: Gx. Lai Khê

Địa chỉ: Gx. Lai Khê ĐC: Lai Hưng, Bến Cát, BD ĐT: 0650 2465439

VinhSơn Nguyễn Tuấn Dương

Năm sinh: 09/12/1979 Chịu chức: 25/07/2006

Chức vụ: Chánh Xứ Giáo Xứ: Gx. Mỹ Khánh

Địa chỉ: Gx. Mỹ Khánh ĐC: Ấp Mỹ Khánh, Thái Mỹ, Củ Chi, HCM ĐT: 08 37913213

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *