Đất Thánh: Praetorium, nơi Đức Giêsu bị xét xử và bị kết án

 

Đây từng là điểm bắt đầu của Chặng đàng Thánh giá, nơi Đức Giêsu bị xét xử bởi quan Philatô.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *