ĐGH tiếp Hiệp Hội bảo vệ công nhân tàn phế

ĐGH tiếp Hiệp Hội bảo vệ công nhân tàn phế

 

ĐTC nhận xét rằng, hiệp hội này, gọi tắt là Anmil, theo đuổi một công tác cao thượng và quan trọng, nhắc nhở cho toàn thể xã hội nghĩa vụ nhìn nhận và trợ giúp cụ thể cho những người đã gặp tai nạn và tàn phế trong khi làm việc. Tuy nguồn tài chánh, vốn làm cho các chính phủ quan tâm, nhưng không thể cắt giảm ngân sách cho các lãnh vực tế nhị như việc trợ giúp những người bị tàn phế vì công việc. Cần cắt giảm những phung phí, nhưng không được cắt giảm tình liên đới.

Tránh đồng hóa lao công với sản xuất

Trong chiều hướng này, ĐTC phê bình quan niệm đồng hóa lao công với sản xuất, để rồi đánh giá con người dựa trên những vật dụng hoặc của cải họ sản xuất được, biến họ thành những mắt xích trong một hệ thống, coi nhẹ đặc tính và sự phong phú của mỗi người. ĐTC nói: ”Cái nhìn bệnh hoạn như thế tự nó chứa đựng mầm mống của sự bóc lột và nô lệ hóa con người, nó ăn rễ nơi quan niệm duy lợi ích về con người”.

Đề cao hoạt động quí giá của hiệp hội Annil

Trong bối cảnh đó, ĐTC đề cao hoạt động quí giá của hiệp hội Annil, bênh vực quyền của các công nhân viên, bắt đầu từ những người yếu thế và ít được bảo vệ nhất, nhiều khi đó là các phụ nữ, những người già và người di dân. Thế giới chúng ta đang cần một bước tiến lớn về tình người, giúp con người mở mắt và nhìn người đang đứng trước mặt không phải là một món hàng, nhưng là một nhân vị, một người anh em của mình (Rei 20-9-2018)

G. Trần Đức Anh OP – Vatican

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *