Đóa hoa lòng thơm ngát (11.09.2015)

Thứ Bảy sau Chúa nhật XXIII thường niên

Tin Mừng: Lc 6, 43-49


 Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Luca.


43 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Không có cây nào tốt mà lại sinh quả sâu, cũng chẳng có cây nào sâu mà lại sinh quả tốt. 44Thật vậy, xem quả thì biết cây. Ở bụi gai, làm sao bẻ được vả, trong bụi rậm, làm gì hái được nho ! 45 Người tốt thì lấy ra cái tốt từ kho tàng tốt của lòng mình ; kẻ xấu thì lấy ra cái xấu từ kho tàng xấu. Vì lòng có đầy, miệng mới nói ra.
46 “Tại sao anh em gọi Thầy : ‘Lạy Chúa ! Lạy Chúa !’, mà anh em không làm điều Thầy dạy ?
47 “Ai đến với Thầy, và nghe những lời Thầy dạy mà đem ra thực hành, thì Thầy sẽ chỉ cho anh em biết người ấy ví được như ai. 48 Người ấy ví được như một người khi xây nhà, đã cuốc, đã đào sâu và đặt nền móng trên đá. Nước lụt dâng lên, dòng sông có ùa vào nhà, thì cũng không lay chuyển nổi, vì nhà đã xây vững chắc. 49 Còn ai nghe mà không thực hành, thì ví được như người xây nhà ngay mặt đất, không nền móng. Nước sông ùa vào, nhà sụp đổ ngay và bị phá huỷ tan tành.”

 

1.Ghi nhớ: “ Người tốt thì lấy ra cái tốt từ kho tàng tốt của lòng mình; kẻ xấu thì lấy ra cái xấu từ kho tàng xấu. Vì lòng có đầy, miệng mới nói ra” (Lc 6, 45)

2.Suy niệm:

Lời Chúa hôm nay nhắc nhở cho chúng ta sống hết lòng với tâm tình chân thật, ngay thẳng; hướng dẫn ta cách nhìn nhận, phân biệt người tốt, kẻ xấu qua tâm tính, cách ăn, nết ở của họ.

Cuộc sống muôn hình vạn trạng với biết bao loại người trong xã hội. Giữa biển người mênh mông ấy, chúng ta chỉ có thể nhìn người tốt dựa vào cách ăn nói, cư xử lễ độ, chừng mực, qua việc làm phúc đức của họ vì “người tốt thì lấy ra cái tốt của lòng mình” để đối đãi với anh em xung quanh. Còn “người xấu thì nói lời thô lỗ bất nhã” hoặc có những người dù tác phong, văn phong đều đẹp nhưng lời nói hay ho không đi đôi với việc làm, chỉ lo bề ngoài danh lợi, xa hoa phù phiếm.

Đối với người Kitô hữu chúng ta cũng vậy, đời sống đạo không đơn thuần bằng đọc kinh, đi lễ, làm bác ái, từ thiện để lấy lời khen, nhiều người ca ngợi mà quên đi sống không có cái tâm trong việc làm, lời cầu nguyện không phát xuất từ đáy lòng chân thật sẽ cũng không trở nên đóa hoa lòng thơm ngát làm đẹp lòng Chúa.

3.Sống Lời Chúa:

Sống lời Chúa, nghe lời Chúa, thực thi Giáo huấn của Ngài.

4.Cầu nguyện:

Lạy Chúa! Xin ban cho chúng con cái tâm nhân ái và đôn hậu, để cho mọi người luôn có tấm lòng rộng mở vị tha để luôn đối xử tốt với anh chị em chung quanh con A. men.