DOCAT – Người trẻ Công Giáo phải làm gì? – trình bày: Đức Tổng GM Giuse Ngô Quang Kiệt

DOCAT – Cẩm nang hành động cho người trẻ – trình bày: Đức Tổng GM Giuse Ngô Quang Kiệt

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *