Đức Benêdicto XVI : Lễ Đăng Quang

 

Phim :
Đức Benêdicto XVI nhận sứ vụ thánh Phêrô

 

Chúng ta đã co dịp ôn lại năm năm giáo hoàng của Đức Bênêdictô XVI (xin click tại đây).

Hôm nay xin giới thiệu với độc giả một đoạn phim nhắc lại tiểu sử cuộc đời của Ngài, và tham dự lễ đăng quang giáo hoàng ngày 24.04.2005, mà ngài gọi là ngày lãnh nhận sứ vụ thánh Phêrô.

 

woyYLu_8Gp0

 

Tiểu sử Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI

Tên gọi : Joseph Alois Ratzinger
Sinh 16.04.1927 tại Marktl Am Inn, Bayern, Đức.

Thụ phong linh mục : 29.06.1951
Năm 1953 đậu tiến sĩ thần học và trở thành Giáo sư Tín lý
Năm 1962 : chuyên viên Công đồng Vatican II.

Tháng 03.1977 : Tổng giám mục München và Freising.
Ngày 27.06.1977 : được tấn phong Hồng y.

Ngày 25.11.1981 : Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin.
Chủ tịch Ủy ban Tòa thánh về Thánh Kinh
và Chủ tịch Ủy ban Thần học quốc tế.

Năm 1998 : Phó Chủ tịch Hồng Y Đoàn.
Năm 2002 : Chủ tịch Hồng Y Đoàn.

Ngày 19.04.2005 : được bầu làm Giáo hoàng thứ 265.
Ngày 24.04.2005 : Nhận sứ vụ thánh Phêrô

Đức Bênêđictô XVI nói được 10 ngôn ngữ
và chơi piano xuất sắc, đặc biệt các bản nhạc của Beethoven