Đức Hồng y Müller chia sẻ về Thượng Hội đồng Giám mục XVI.

Đức Hồng y Gerhard Müller, nguyên Tổng trưởng Bộ Giáo lý đức tin, thành viên Thượng Hội đồng Giám mục Kỳ thứ XVI, cho biết ngài ”rất thất vọng” về Thượng Hội đồng này.

Tuyên bố với trang mạng Kath.net của Công giáo Đức, truyền đi ngày 25 tháng Mười vừa qua, Đức Hồng y Müller nói: ”ảnh hưởng của tôi ở Thượng Hội đồng này hoàn toàn bị hạn chế. Tôi chỉ có thể được lên tiếng công cộng một lần duy nhất. Tuy nhiên, những cuộc trao đổi tại bàn thì tốt. Trong mọi nơi, người ta chỉ thấy rõ ảnh hưởng trên toàn tiến trình [của Thượng Hội đồng] và chương trình hành động (agenda), như chúc lành cho các hành động tính dục ngoài hôn nhân, trước và ngoài hôn phối, việc truyền chức phó tế và linh mục cho phụ nữ, loại bỏ sự mức độ khác biệt giữa các linh mục, giám mục và giáo dân. Người ta thấy rõ điều đó trong việc chọn lựa các thành viên của Thượng Hội đồng để trình bày trong các cuộc họp báo, nơi họ lập đi lập lại các luận đề của họ một cách đều đều. Đối với những người lạc giáo và hoàn cầu hóa (globalisti) thì không có lệnh của Đức Giáo hoàng buộc phải im lặng. Lời kêu gọi hãy hòa hợp có nghĩa là không ai được chống lại chương trình hành động vừa nói, nếu không muốn bị chỉ trích là người ngặt nghèo, bảo thủ và giáo sĩ trị”.

Đức Hồng y Müller cũng tố giác rằng ”Một cách phản Công giáo và không theo đạo lý chân chính, người ta luôn nói về Chúa Thánh Linh mà không để ý rằng Chúa Thánh Linh là một Ngôi Vị Thiên Chúa và không phải là người uyển chuyển, thay đổi, vì thế chỉ có thể nại nến Chúa Thánh Linh cùng với Chúa Con và Chúa Cha (Xc 1 Ga 4,1ss). Chỉ có ai tin nơi Con Thiên Chúa nhập thể mới có Thánh Thần của Chúa Kitô, khác biệt với tinh thần của thế gian hay là tinh thần ngụy Kitô”.

Đức Hồng y Müller xác quyết rằng: ”Một Giáo hội không còn tuyên xưng như thánh Phêrô, rằng Đức Giêsu là Chúa Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, thì không còn là Giáo hội của Chúa Giêsu”. (Kath.net 25-10-2023)

https://kath.net/news/82876

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *