Đức Phanxicô Tiếp Phó Thủ Tướng Việt Nam: Dân Tộc Của Ông Đã Chịu Nhiều Đau Khổ

Ngày thứ bảy 20 tháng 10 – 2018, Đức Phanxicô tiếp Phó Thủ tướng Việt Nam, một cuộc gặp dài khoảng hai mươi phút với hai thông dịch viên và nhiều thân tình.

ĐGH tiếp Phó Thủ Tướng Trương Hòa Bình

Cuộc tiếp kiến Đức Phanxicô dành cho Phó Thủ tướng Việt Nam Trương Hòa Bình đơn giản và thân tình, đây có thể là một bước tiến mới tiến đến các quan hệ ngoại giao đầy đủ giữa Việt Nam và Tòa Thánh.

Sau khi chịu tang một tháng trước đây với sự ra đi của Chủ tịch Trần Đại Quang, nước Việt Nam sẽ có thể có một tân chủ tịch và sẽ là người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam, nhưng điều này không làm chậm đi mong muốn của Việt Nam muốn có quan hệ ngoại giao với Giáo hội công giáo.

Khi trao quà của mình cho Phó Thủ tướng, Đức Phanxicô tuyên bố, đây là “dấu hiệu của sự tôn trọng của tôi đối với một dân tộc đã chịu nhiều đau khổ” và tặng văn bản sứ điệp của Ngày Hòa bình mà “tôi ký ngày hôm nay cho ông”.

Thủ tướng Việt Nam tặng một tác phẩm điêu khắc bằng vàng hình con rồng tượng trưng cho dân tộc Việt Nam và hàng ngàn năm xây dựng thành phố Hà Nội.

Trong lời chào cuối cùng, Phó Thủ tướng đã đề cập đến các quan hệ ngoại giao đầy đủ sẽ có thể có sắp tới đây.

 

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Phanxico.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *