Đừng để quả tim con già nua

Đường Hy Vọng : Quả Tim

Xem slides xin click tại đây

176. Đừng dâng con tim con cho Chúa, rồi tìm quả tim người khác thay vào. Chúa không muốn con chơi “trò ghép tim” ấy đâu.

177. Các thánh càng già thì quả tim họ càng tươi trẻ.

178. Đừng để tháng ngày làm cho quả tim già nua. Hãy yêu thương với một tình yêu ngày càng mãnh liệt, mới mẻ, trong trắng hơn: tình yêu Chúa đổ vào quả tim con.

179. Ngần ngại gì ? Hãy cắt đứt xích xiềng ràng buộc con, dù là xiềng vàng, để tiến lên. Cuối đường có Chúa đón chờ con.

180. Cứ mỗi lần con lại nói: “Phải mà tôi đã dứt khoát từ đầu !” Mong con đừng còn phải nhắc lại lời hối tiếc muộn màng ấy.

181. Con cảm thấy quả tim con yếu đuối. Các thánh cũng như con. Nhưng nhờ vậy họ mới làm thánh: nhờ ơn Chúa và ý chí.

182. Con dâng cho Chúa một quả tim, trong đó đủ mọi thụ tạo chen nhau chiếm chỗ, rồi con bảo Chúa nhận và giữ quả tim ấy sao ?

183. Con đổi một quả tim nhàu nát, để lấy Thánh Tâm yêu thương Chúa sao được ?

184. Con nói: “Đây là những tình bạn nâng đỡ tôi.” Hãy xem nếu không tiến lên thì đó chỉ là gánh nặng đè bẹp con xuống.

185. Con mang quả tim rao bán qua tay mọi người. Khi đã chê chán rồi, con đem dâng cho Chúa ! Chúa dại hơn con sao ?

186. Chúa muốn tất cả lòng con, Chúa không chấp nhận chia sẻ với ai.

187. Bỏ tất cả, con sẽ được tất cả, sẽ cứu tất cả. Chúa Giêsu đã nói: “Khi Ta bị treo lên, Ta sẽ lôi kéo mọi sự theo Ta.”

188. Đừng nghĩ rằng, bỏ mọi sự quả tim con sẽ lạnh nhạt, đời con sẽ cô đơn, không thu hút được ai! Con sẽ được ánh sáng và sức nóng của Thánh Tâm Chúa thay vào. Hãy xem sức mạnh của các thánh.

189. Các Thánh bỏ mọi sự, nhưng các Thánh đi đâu, thiên hạ theo đến đó: xem Thánh Vianney, Cha Piô…

190. Không chịu theo ý Chúa, nhưng con đành làm nô lệ, theo ý riêng của người nọ người kia!

191. Quả tim và bổn phận ? Phải chọn bên nào ? Hãy chọn bổn phận và thực hiện với tất cả quả tim.

192. Dùng tình yêu để làm tông đồ, một cớ rất hay ! Nhưng hãy xét lại, bây giờ chỉ còn tình chứ không còn gờ-ram nào tông đồ nữa.

193. Bao nhiêu mối tình vẩn vơ vấn vương, bay nhiều vòng xích buộc con không bay lên cao được.

194. Không phải tổng số hoạt động là quan hệ, nhưng chính cao độ của tình yêu nó biến đổi hành động của con mới quan hệ.