Cha Tôi

 

Mừng Ngày Của Cha
Chúa Nhật Thứ Ba tháng Sáu

Cha Tôi

Xem slides xin click tại đây

 

Người cha dưới mắt con cái thay đổi tùy theo tuổi.

Nói chung thường theo quá trình như sau :

– Bố là thần tượng,
– rồi … bố cũng bình thường,
– bố hơi cổ hủ lỗi thời.

Chỉ khi con cái đã thành người lớn, mới nhận ra cha mình thật tuyệt vời.

Hay nói theo một thành ngữ quen thuộc, chỉ khi “sinh con mới biết lòng cha mẹ”

 

Khi tôi … 4 tuổi : Cha tôi làm được mọi thứ.

Khi tôi… 5 tuổi : Cha tôi thông biết nhiều vấn đề

Khi tôi… 6 tuổi : Cha tôi thông minh hơn cha chúng bạn.

Khi tôi… 8 tuổi : Cha tôi không hẳn biết chính xác tất cả mọi điều.

Khi tôi… 10 tuổi : Thời cha thơ ấu, chắc mọi thứ khác lắm.

Khi tôi… 12 tuổi: Ồ, dĩ nhiên cha chẳng biết gì về điều đó cả.
Cha đã có tuổi nên quên mất tuổi thơ của mình.

Khi tôi… 14 tuổi : Đừng có để tâm tới cha tôi. Ông ấy lạc hậu lắm !

Khi tôi… 25 tuổi: Cha tôi biết đôi chút về điều đó, nhưng cổ lắm rồi.

Khi tôi… 30 tuổi: Có lẽ ta nên hỏi ý kiến của cha. Dù sao, ông cũng là người giàu kinh nghiệm.

Khi tôi… 35 tuổi: Tôi sẽ không làm gì nếu chưa trao đổi với cha.

Khi tôi… 40 tuổi : Tôi tự hỏi sao cha xoay xở khéo thế. Ông thật sáng suốt và dồi dào kinh nghiệm…

Khi tôi… 50 tuổi : Tôi sẵn sàng đổi mọi thứ để gặp cha lúc này, để có thể trao đổi với ông. Thật tệ, tôi không nhận ra sự thông thái của cha. Lẽ ra, tôi đã có thể học hỏi được nhiều từ nơi người.

WBFPtIGsaUU