Ngạc nhiên chưa ?

Ngạc nhiên chưa ?

Xem slides xin click tại đây

 

Một trong khả năng lớn của con người là biết ngạc nhiên. Ngạc nhiên khi khám phá ra sự hòa điệu của thiên nhên, và ngạc nhiên khi con người phá vỡ sự hòa điệu đó…

Những hình ảnh trong bộ hình này có thể chúng ta vẫn thấy mỗi ngày.

Nhưng điều khó là phát hiện ra nó, tìm ra sự mâu thuẫn, và nhanh tay chộp được ảnh của nó.

Hy vọng những bức ảnh chụp sau sẽ đưa đến cho quý độc giả nhiều bất ngờ, và nhiều nội dung để suy gẫm.