Dùng sức mạnh để chiếm Nước Trời (14.12.2017 – Thứ Năm Tuần II Mùa Vọng Năm B)

Lời Chúa: Is 41, 13-20; Mt 11, 11-15

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu

11 Khi ấy, Đức Giê-su nói với đám đông rằng : “Tôi nói thật với anh em : trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gio-an Tẩy Giả. Tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời còn cao trọng hơn ông. 12 Từ thời ông Gio-an Tẩy Giả cho đến bây giờ, Nước Trời phải đương đầu với sức mạnh, ai mạnh sức thì chiếm được. 13 Cho đến ông Gio-an, tất cả các ngôn sứ cũng như Lề Luật đều đã nói tiên tri. 14 Và nếu anh em muốn chấp nhận, thì ông Gio-an chính là Ê-li-a, người phải đến. 15 Ai có tai thì nghe.”

Trong Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu khẳng định một điều về thế giá của Gioan Tẩy Giả: “Tôi nói thật với anh em: trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gioan Tẩy Giả.” (Mt 11, 11a). Ông Gioan Tẩy Giả là một nhân vật rất đặc biệt trong nhân loại. Ông là em họ của Đức Giêsu. Một biến cố hết sức lạ lùng đã xảy ra từ khi ông còn trong lòng mẹ. Qua cuộc viếng thăm của Mẹ Đấng Cứu thế, dù còn là thai nhi, phút giây mà Đấng Cứu thế đã “chạm” vào, làm ông được khỏi tội tổ tông truyền và nhảy lên sung sướng. Ông là người dọn đường cho Đấng Cứu thế đến cứu độ muôn dân.

Vậy mà hôm nay Đức Giêsu lại so sánh: “Tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời còn cao trọng hơn ông.” (Mt 11, 11b). Vì sao những “công dân Nước Trời” dù là nhỏ nhất còn cao trọng hơn Gioan Tẩy Giả nữa? Bởi vì ngày xưa ông được Chúa viếng thăm qua mẹ, khi còn trong lòng mẹ, còn chúng con hôm nay đã được Chúa đích thân viếng thăm biết bao nhiêu lần, đặc biệt khi rước lễ. Chúng con được chính Chúa ngự vào lòng, được Chúa ở với, ở cùng chúng con, phúc trọng hơn Gioan Tẩy Giả bội phần.

 “Từ thời ông Gioan Tẩy Giả cho đến bây giờ, Nước Trời phải đương đầu với sức mạnh, ai mạnh sức thì chiếm được” (Mt 11, 12). Quả thật từ thời Gioan Tẩy Giả loan báo Đấng Cứu thế là Đức Giêsu Kitô cho đến hôm nay, Tình Yêu của Người vẫn là sức mạnh chiến thắng. Sức mạnh ấy không phải do sự gồng mình, chiến đấu, nhưng nhờ Tình Yêu. Trong cái nhìn của con người thì Đức Giêsu đã chết, đã thất bại, nhưng Người đã sống lại chiến thắng vinh quang. Các vị anh hùng tử đạo đã phải rơi đầu dưới lát gươm, những chứng nhân đức tin hùng hồn đã chứng tỏ cho nhân loại rõ ràng với ngành lá thiên tuế.

Lạy Chúa, sức mạnh của chúng con là chính Chúa. Chúa là sức mạnh đời con. Chúa là thành lũy, là núi đá chở che con. Tự sức hèn chúng con không thể làm được gì. Nhưng khi sống với đức tin mạnh mẽ, kết hợp mật thiết với Chúa giữa cuộc đời khó khăn gian nguy, chính Tình Yêu và sức mạnh của Chúa sẽ giúp chúng con chiến thắng, để được bước vào vinh quang trong Nước  Chúa. Amen.

 Én Nhỏ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *